Wikipedia’da din savaşları… Wikipedia ne kadar güvenilir ?

Burada yazdıklarım elbette bütün Wikipedia camiasını ve içinde yer alan bilgileri bağlamayacaktır. Fakat, düzenli bir Wikipedia kullanıcısı, okuru olarak beni çok şaşırtan bir olayı kayda almam gerektiğini düşünüyorum.

Mitoloji, astro teoloji, teoloji eskiden beri ilgi alanımda olduğu için, başka kaynakların yanında bir taraftan da Google aramalarında genelde ilk sırada çıktığından Wikipedia’nın yukarıda saydığım konulardaki pek çok başlığını okumuşumdur. Özellikle Sümer, Babil, Akad, Kenan panteonuna ilişkin maddelerin bazılarını zaman içerisinde defalarca okumuşumdur.

En gerekli konularda pek bir işe yaramayan ve beni çok zor durumlarda bırakan hafızam, temel ilgi alanlarımda zehir gibi çalıştığı için, bunca bilgi arasında Wikipedia’da dikkat kesildiğim konulardaki veri değişiklikleri de hemen gözüme çarpıyor.

Bu yazıyı yazmamdan 4 – 5 saat önce, Wikipedia’da Sümer ve Babil Tanrı panteonunda Tanrılar’a temsilen verilen rakamları tekrar incelemek istedim.

Kendisine atfedilen rakamı 10 olan, bir adı İşkur, diğer meşhur adı Adad olan Tanrı figürünü okuyordum. Bu sembol ile ilintili olan Hadad, Baal, Bel gibi maddelere göz gezdirirken, daha önce pek rastlamadığım tuhaf ve saçma yazım hatalarına, anlamı kopuk cümlelere rastladım. Bunlar daha önceki sürümlerde ve normal olarak Wikipedia’da pek denk gelmediğim tuhaf ve şimdi sık tekrar ettiğini gördüğüm hatalardı.

“Bu işte bir iş var” diye geçirdim içimden. Sonra, yine maddelerin birisinde Marduk’un sembollerinden olan Haç’ın aslında İsa’nın ilk zamanlarında olmadığını, kutsal anne kavramının da aynı haç gibi Hıristiyanlığa, Hıristiyanlık Romanın resmi dini kabul edildiğinde sokulduğunu, Roma imparatorunun aslında bir Hıristiyan bile olmadığını, kendisinin putperest olduğunu, putperest inançlarını Hristiyanlık içine sokmak için böyle bir şey yaptığını anlatan ve dil, gramer, mantık ve içerik yönüyle daha önce Wikipedia’da pek rastlamadığım fevkalade sloganik, militarist bir dille yazılmış bir pasaj okudum.

Yazı devam ediyor…