Bilinç ve davranışın sinirsel temelleri: Nöropsikoloji


Nöropsikoloji: Sinir Yığınından Davranışa…

Konunun temel teşkil edeceği sorular:

İnsan bilinci nasıl oluşmuştur? Bilincin evrimsel asamaları nedir ? Bilinç ve davranış arasında nasıl bir ilişki vardır ?

İnsan davranışları ve bilinci evrimsel bir sonuç mudur ? Ruh diye bir şey var mıdır ? Davranışlarımızı yönlendiren etkiler nelerdir ? Bilinç ve bilinç altı sadece nöro psikolojik sinirsel bir aktivite midir ?

DNA ve bilinç arasında nasıl bir bağlantı vardır ? DNA ve çevresel koşullar bilinç ve davranış üzerinde ne kadar etkilidir ? Özgür irade var mıdır?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.