Kayıp Kıta Mu ve Dinlerin Kökeni


Dinlerin kökeni nedir ? Bütun dinler tek bir kaynaktan mı çıkmıştır ? Dinler ne zaman başladı ? Dinler ilk defa nerede ortaya çıktı ?

Dinlerin kökeni ile ilgili pek cok teori ve iddia var. Bu videoda Atatürk’ün de ilgilendigini bildigimiz Mu kıtası teorisi anlatılıyor…

Kayıp Kıta Mu, Part 2 (Kutsal Semboller)


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.