Kaza ve kader hakkında sorular


Kaza ve kader inancı ne demektir ? Kader inancı nedir ? Kadercilik kavramı ne demektir ?

İslamda kader var mıdır ? İslam inancında kadercilik var mı ? Ehli sünnet vel cemaate göre kaza ve kader inancı…

Kaza ve kader inancı hakkında sorular.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.