Panspermia yaşamın dünya dışından gelmiş olabileceği iddiası ne demetir ?


Panspermia nedir ? Panspermia ne demektir ? Yaşam dünyaya nereden geldi ? Göktaşları yaşamı taşıyabilir mi ? Kozmik yaşam tohumu nedir ? Kozmik tohumlama ne demektir ? Yaşam bir gezegenden diğerine taşınabilir mi ?

Başka yıldız sistemlerinde de yaşam olabilir mi ? Uzayda bizden başka akıllı canlılar var mı ?

Panspermia hipotezi nedir ?

Panspermia (Yunanca πάς/πάν (pas/pan, tüm) σπέρμα (sperma, tohum)) hipotezi şudur: Yaşamın kökü olan “tohumlar” tüm evrene dağılmış şekilde bulunmaktadır. Dolayısıyla Dünya’da yaşamın kökeni bu yaşam kaynağı olan tohumlardan meydana gelmiş olabilir.

Ekzogenez (Yunanca ἔξω (exo, “dış”) ve γένεσις (genesis, “köken”)) daha kısıtlı bir hipotezdir ve Dünya’daki yaşamın evrendeki bir yerden nasıl olduğu belirsiz bir şekilde Dünya’ya aktarıldığını iddia etmektedir. Panspermia terimi daha çok bilindiğinden Exogenesis olarak adlandırılması gereken iddialar için de kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi için bakıniz: https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Panspermia


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.