Ali Aksoy – Geldi Gelen Sözleri

YouTube player

Geldi Gelen
Söz: Ali Aksoy
Müzik: Anonim

GELDİ GELEN

Geldi gelen geldi, gözde yaşa bak,
Yar yüzü nur cerağ, gönlüm har benim
Aklımda fikrimde dostun sözleri,
Bakınca gözleri halım zar benim

(Ay Dost) Geldi gelen geldi, fistanı allı,
Sözü şeker şerbet, dudağı ballı,
Endamı bağ bahçe menevşe güllü,
Yaş oldu kırk elli, vaktim dar benim

Gelmiş gelen gelmiş, celb-i nizadan,
Sayar suçlarımı, her bir azadan,
Tehtidi ayrılık, Şehr-i Rıza’dan
Meğer bu cezadan sonum nar benim

(Ay Dost) Gitti giden gitti, İlah-ı Ahmed,
Yetiş Ya Mustafa, el aman mürvet,
Medet ya Mürteza, Şah-ı Velayet,
Ya Hızır imdat et, hal naçar benim

Gitmiş giden gitmiş, yuh olsun bana,
Gönüllere girip varmadım sana,
Evvel rıza gerek cevri canana,
Bu ikrar imana ahdim var benim

(Ay Dost) Gitme giden gitme, sevdiğim sensin,
Erham er Rahimiyn övdüğüm sensin,
Derviş Ali aşık her cana densin,
Bir göz et şenlensin yüzüm yar benim