Adile Kurt Karatepe – Acep bir kâruban hâne bu dünya sözleri

Adile Kurt Karatepe – Acep bir kâruban hâne bu dünya

YouTube player

Şarkı tekrar edecek

Acep bir kâruban hâne bu dünya sözleri

Acep bir kâruban hâne bu dünya
Gelen gider konan göçer bu elden
Vefâsı yok sefâsı fâni hülyâ
Gelen gider konan göçer bu elden

Civânları cefâ ile eder pîr
Ne gedâlar güler bunda ne emîr
Misafirhânedir ol pâk-i zemîr
Gelen gider konan göçer bu elden

Aman Lütfî gibi gâfil bulunma
Ölümdür âkibet ferah salınma
Sonunda sen de ölürsün alınma
Gelen gider konan göçer bu elden

ŞARKI VE VİDEO KLİP HAKKINDA BİLGİLER

Yöre: Erzurum

karuban: kervan, kârvan, kârbân da denir.
karuban hâne: kervanın konakladığı yer, kervansaray
gedā: dilenci, yoksul, fakir

Bu kayıt, TRT İstanbul Radyosu “Yadigar” isimli canlı yayın programından alınmıştır.