Adile Kurt Karatepe – Bana da Banaz’da Pîr Sultan derler Sözleri

Adile Kurt Karatepe – Bana da Banaz’da Pîr Sultan derler

YouTube player

Şarkı tekrar edecek

Bana da Banaz’da Pîr Sultan derler Sözleri

Bana da Banaz’da Pîr Sultan derler
Bizi de kem kişi bellemesinler
Paşa hadamına tenbih eylesin
Çekip gollarımız bağlamasınlar dost dost

Hüsey’n Gazi binse gelse atına hü hü
İnan olmaz çark-ı felek zâtına
Benden selam söylen ev küfletine
Çıkıp ele karşı ağlamasınlar dos dost

Sırım işlemeden kaddim büküldü hü hü
Önüm sıra Kırklar Pîrler çekildi
Dahi beyler bizi dillemesinler dost dost

Pîr Sultan Abdal’ım coşkun akarım hü hü
Akar akar dost yoluna bakarım
Pîrim Abdal seyrangaha çıkarım
Dahi Yıldız Dağı yaylamasınlar dost dost
Dahi Yıldız Dağı yaylamasınlar hü hü

Şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları

hadam: hizmetli
küflet: evdeki kişiler
gaddim/kaddim: boyum
dillemek: aleyhinde bulunmak

NOT: Bu deyişin sözleri değişik kaynaklarda, farklı şekillerde yer almaktadır. Özellikle ilk dize yazılı kaynaklarda “Bize de Banaz’da Pir Sultan derler” geçmekte olup, aradaki dizelerde de değişiklikler vardır. Nota Aşık Veysel’in ses kaydından yazıldığı için, o’nun söylediği şekle sadık kalınmıştır.

Adile Kurt Karatepe kanalının yüklemeleri


Bir sonraki videoya geçmek için videonun oynatma çubuğunu en sona kaydırın veya videonun altındaki ▶ simgesine tıklayın