Adile Kurt Karatepe – Kur’an Yazılırken Arş-ı Rahman’da Sözleri

Adile Kurt Karatepe – Kur’an Yazılırken Arş-ı Rahman’da

YouTube player

Şarkı tekrar edecek

Kur’an Yazılırken Arş-ı Rahman’da Sözleri

Kur’an yazılırken arş-ı Rahman’da
Kudret kâtibinin elinde idim
Güller açılırken kevn ü mekânda
Bülbül idim gonca gülünde idim

Evvel Cebrail’in ilk kelâmında
Kırklar meclisinde aşk meydanında
Muhammed Ali’nin sır kelâmında
Nihan söyleşirken dilinde idim

Kırklar arş üstüne kurdular cemi
Muhabbet halk olub sürdüler demi
Balçıktan yarattı Allah Adem’i
Ben o vakit anın belinde idim

Yunus’un deryaya daldığı zaman
Kırk gündüz kırk gece kaldığı zaman
Ali Zülfikar’ı çaldığı zaman
Hayber kalesinde kolunda idim

Pir Sultan’ım içtim aşkın dolusun
Makadir bilmeze vermem yarısın
Bir kuşa seksen bin şehrin darısın
Ta’yin verilirken yanında idim