Enki’nin Kayıp Kitabı Hakkında Önemli Bilgi – 14 Tablet YOK !

Zecharia Sitchin tarafından yazılan “Enki’nin Kayıp Kitabı” isimli kitapta Sümer Tanrısı Efendi Enki tarafından yazıldığı iddia edilen 14 tablet gerçek mi ?

Bu videoda, son zamanların en popüler tarışma konularına kaynaklık eden sümer mitleri, sümer tanrıları, sümer tanrı panteonu, anunnakiler, enki, enlil, anu, marduk, nibiru gezegeni, 12. gezegen, marduk gezegeni, babil kulesi, mısır mitolojisi, mısır tanrıları, akatlar, asur, hurriler, hattiler, babil medeniyeti, mezopotamya dinleri, çok tanrılı dinler, tek tanrıcılık, antik astronotlar, uzaylı tanrılar, igigiler, insanın yaratılışı, nuh tufanı, dinlerin kökeni, gökten inen elliler, sümer tabletleri, antik uzaylılar, mısır piramitleri, ziguratlar, dünyanın sonu, anunnakiler tekrar gelecek mi, eridu, aden cenneti, adem, adamu, insanın evrimine müdahale gibi tartışmalara yol açan bu kitap hakkında ilginç bilgiler bulacaksınız.

SÜMERLER VE ANUNNAKİLER

Sümer mitolojisi, Sümerler’in yıkılışlarına kadarki dönemde din ve bilimle ilgili kültürünü içerir. Birçok tanrı ve tanrıçaları vardır ve onlar Sümer mitolojisini oluşturur. Bu tanrılar ve tanrıçalar Yaradılış destanı, Tufan hikâyesi gibi edebî eserlerinde açıkça belirtilmektedir.

Sümerler mezopotamya panteonunu tanrılarını ilk kez yaratan toplumdur. Sümer inanışında her eylem için bir tanrı yer almalıydı ve bu sebeple binlerce tanrı bulunmaktaydı. Ancak bu tanrıların piramit şeklinde hiyerarşik bir yapı içerisinde yer aldıkları da düşünülmekteydi.

En başta Kral tanrı Enlil (Alad dilinde Ellil), O’nun yanında bazvezir olarak Enki (Akad dilinde Ea) olarak görünmekteydi.

Güneş tanrısı Utu her şeyi görür, adaleti korur, insanlara yardım eder. Bilgelik ve su tanrısı Enki insanların ve sihirbazların koruyucusudur. Venüs yıldızını simgeleyen tanrıça İnanna âşıkların ve savaşçıların koruyucusudur.

Fotoğraf & Video galerisi devam ediyor…