Ali Aksoy – Zuhur-u Abdal Musa Sözleri

Ali Aksoy – Zuhur-u Abdal Musa

YouTube player

Şarkı tekrar edecek

Youtube üzerinden yorum yapmak için tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=xK5guqezPro

Zuhur-u Abdal Musa Sözleri

Evvel ahir bismillah,
Işır çerağ iznillah,
Sağım solum Bismişah
Hü diyelim bu zaman

Kurda kuşa vardım ben,
Kır postunu serdim ben
Dağ taş semah durdum ben,
Yer gök Hü dedi heman

Sarhoş gezdim koynunda,
Ben badedir eyninde,
Hak ışıldar aynanda,
Ya Hü Ya Hü Ya Sübhan

İkrar kalu beliden,
Yol Muhammed Ali’den
Himmet Bektaş Veli’den
Hü der cümle ins-ü can

Derviş Ali maksadım,
Abdal Musa’yı andım,
Ava gittim avlandım,
Hü güzel gözlü ceylan

Söz: Ali Aksoy
Müzik: Anonim

ALBÜM HAKKINDA BİLGİLER:

Bağlama Grubu ve Ritimler: Devrim Canen
Düzenleme & Mix & Mastering: Barış Eken
Vokaller: Barış Eken

ABDAL MUSA SULTAN KİMDİR ?

Abdal Musa (Abdal Musa Sultan’da denir) 14. yüzyılda yaşamış olan Türk ereni. Ahmed Yesevi dervişlerinden Alevî Türkmen şeyhi olan Pîr-i Horasan Hacı Bektaşi Veli’nin Alevî-Bektaşî Tarikatının mensubudur.

Anadolu’ya gelişiyle ilgili iki rivayet vardır:

İlk rivayete göre Kırk Abdal ile birlikte Buhara’dan gelmiştir.

İkinci rivayete göre Horasan’ın Hoy şehrinden gelmiştir.

Günümüzde Abdal Musa adına Elmalı ilçesinin Tekke mahallesinde bir zaviye bulunmaktadır. Bu zaviye Bektaşilerin önemli merkezlerinden biri olmuştur.

Abdal Musa menakıbına göre; Alaiye (Alanya) Sancağı beyinin oğlu olan Gaybi (Kaygusuz Abdal) bir av sırasında vurduğu bir geyiğin peşine takılır. Yaralı geyiği adamlarıyla beraber uzun süre kovalar ve takip eder. Gaybî, geyiğin gidip Elmalı’da Abdal Mûsâ’nın dergâhına girdiğini görür. Dervişlere geyiği sorar, onlar da görmediklerini söylerler. Konuşmaları duyan Abdal Mûsâ onu huzuruna çağırtır. Gaybî şeyhin huzuruna çıkınca bir geyik vurduğunu, geyiğin kaçıp buraya geldiğini belirtir. Abdal Mûsâ, “Attığın oku tanır mısın?” deyince “evet” cevabını verir, bunun üzerine şeyh kolunu yukarıya kaldırır. Gaybî, attığı okun Abdal Mûsâ’nın koltuğuna saplanmış olduğunu görür ve şeyhin müridi olmaya karar verir.