En çok izlenen 10 Antalya Balık Avı videosu

Akdeniz körfezi ve Antalya kıyı ve açıkları ve hatta dere ve göletleri, balık avı tutkunları için çok büyük nimetler sunuyor.

Olta avcılığı ile yani sportif avcılıkla denizde, göletlerde veya derelerimizde balık popülasyonuna zarar gelmesi mümkün değil. Zaten ahlaklı avcılar hem yasalara ve limitlere uygun davranacak hem de içlerinden erdem sahibi olanlar, balık tutma zevkini yaşadıktan sonra tuttukları balığı zarar görmeden geri suya salmaktan daha büyük keyif alacaktır.

Maalesef asıl sorun sportif balık avcılığında değil ağlı sistemlerle yapılan toplu avlamada… Eskiden dip trolü ile avlanmanın balık popülasyonu üzerindeki zararlı etkilerini konuşuyorduk. Fakat bu gün içinde bulunduğumuz koşullar sadece trol avcılıgını değil, toplu halde balık avlamaya yarayan tüm avcılık sistemlerini zararlı görmeyi gerektirecek bir aciliyet ve alarm seviyesine gelmiştir.

Halk ağzı ile konuşursak, “denizde balık kalmadı” demek abartılı bir nitelendirme olmaz. Kanımızca, 5 yıldan az olmamak üzere, deniz ve iç sularda ağ ve benzeri sistemlerle toplu halde balık ve diğer deniz canlılarını avlamaya yarayan tüm sistem ve ticari faaliyetin kesin ve caydırıcı önlemler alınarak tamamen yasaklanması, bu sırada gecimini bu sektörden sağlayan tüm tarafların da devlet tarafından desteklenerek, ekonomik hayata zarar vermeden sürecin atlatılmasının temini zorunluluk arzetmektedir.

Kaba bir mantıkla düşünüldüğünde 5 yıl gibi bir sürenin, deniz eko sisteminin kendisini toparlamasına yeteceği öngörülse de, kara avcılığında keklik popülasyonunun arttırılması için bazı bölgelerde süresiz av yasağı getirilmesine karşın, o bölgelerde ormanlık, makilik alanların azalması, tarımsal ilaçlama, su kaynaklarının kuruması ve kirletilmesi gibi avcılık dışı faktörler sebebiyle keklik popülasyonunun arttırılamadığı tecrübesi dikkate alındığında, denizlerde 5 yıl av yasağının da umulan faydayı tam olarak sağlayamayabileceği dikkate alınmalıdır.

(Ali Aksoy, Antalya TV)

**


1 – Hayatımın En Büyük Balığını Yakaladım / Spin Makine İle Rekor Orkinos Avı

YouTube player

**


Yazı devam ediyor…