Gayret – Ali Aksoy (Şiir)


GAYRET

Terkettim lisanı, vardım gayrete,
Tartışan güruhtan yıldım efendim,
Ummanı görünce düştüm hayrete
Bir zaman kurumuş göldüm efendim

Haccettim fakiri ziyaret ile,
Salatım viranı imaret ile,
Orucum suçluyu mağfiret ile
Dini, yolu böyle bildim efendim

İhya oldum ihya ederken eli,
İkram ehli olur Rahman’a veli,
Budandıkça açar cennetin gülü,
Firdevsi dünyada buldum efendim

Sarıl düşmanına düşmesin nara,
Her insan bir maden sen altın ara,
El ele el hakka vardığım sıra,
Ne varsa hakkımı sildim efendim

İbadet canlara verilen hizmet,
Secde et Ademe, Rahmana şükret,
Ne ekersen onu biçersin elbet
Dersimi Kuran’dan aldım efendim

Yakın kılınanlar gayret edermiş
Kurban olur halka canın adarmış
Kınalı kuzular Hakka gidermiş,
Kınayı alnıma çaldım efendim

Adam olan hiçliğinden seçilir,
Evvel ahir hakkın yolu açılır,
İzniyle her türlü bela geçilir,
Kalanlara köprü oldum efendim,

Cümle can meclisi olmuş bir hüda,
Kamuya faydayı döndür mabuda,
Bak can aynasına içtiğin suda
Bu canı ummana saldım efendim

Ali bu ağacın dalları gökte,
Yol giden katarın değeri yükte,
Yüklen bu gayreti yol yokuş çık da,
De Hakka huzruna geldim efendim

Şiir: Ali Aksoy


Ali Aksoy Kimdir ?

Ali Aksoy Patreon SayfasıDeğerli dostlar, Daha hızlı bir şekilde eser üretebilmek için, bir Patreon sayfası açtım. Destek almadan ol(a)mayacak bu iş... Bestelerim, şiirlerim, yazılarım, nerede neyi yapıyorum, hangi eser üzerinde çalışıyorum, yazdıklarımın arka planı, hikayesi, Grup Orhun'da yapıp ettiklerimiz, konser kayıtları, sahne arkası, stüdyo içi, bireysel çalıp söylemeler, sorular ve cevaplar ve sair bundan sonrasına dair her ne var ise paylaşımlarımın çoğunu burada yapacağım. Beklerim efendim... (Ali Aksoy)

https://www.patreon.com/aliaksoy