▶ Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim mi sözleri (Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi)

Pir Sultan Abdal Güzel Aşık Cevrimizi

YouTube player

Güzel Aşık Cevrimizi

Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi

Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi

Bu dervişlik bir dilektir
Bilene büyük devlettir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi

Çıkalım meydan yerine
Erelim Ali sırrına
Can ü başı Hak yoluna
Koyamazsın demedim mi

Aşıklar kara baht(ı) olur
Hakk’ın katında kutl’olur
Muhabbet baldan tatl’olur
Yiyemezsin demedim mi

Pir Sultan Abdal Şahımız
Hakk’a ulaşır rahımız
On İk’imam katarımız
Uyamazsın demedim mi

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal – Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim mi

YouTube player

Sufi Soul / Erkan Mutlu – Güzel Âşık

YouTube player

Diğer sanatçılar bu eseri nasıl okudular ?
Örnek performanslar devam ediyor…

1 2 3

Erenler Deminde Şenlik Yolu Şiir Kitabı