Taş Okudum – Ali Aksoy (Şiir)

TAŞ OKUDUM (BENDEN UZAKTA)

Taş okudum bildiklerim kırıldı,
Seğirttim dalından sinem yarıldı,
Canım, kanım ışık ile karıldı,
Aklım gitti, deli benden uzakta
Ben talibim Ali benden uzakta.

Yürüsem yolunda fermanım hani,
Kış gününde lokmam, harmanım hani,
Senden gayrı derde dermanım hani,
Yaradanın eli benden uzakta…
Ben talibim Ali benden uzakta…

Softalar sırtından aşıp geçeyim,
Kitaplar ilminden perde açayım,
Üryan olup yerden sırrın içeyim,
Ademlerin beli benden uzakta,
Ben talibim Ali benden uzakta…

Işığın açtın da kamaştı gözüm,
Sır içinde sırmış küçücük özüm,
Gerçeğin deminde kıymetsiz sözüm,
Yerin göğün dili benden uzakta,
Ben talibim Ali benden uzakta…

Güruhu naciye alsalar beni,
Yıldıza, güneşe salsalar beni,
Nice bin yıl sonra bulsalar beni,
Ak saçların teli benden uzakta
Ben talibim Ali benden uzakta…

Yorulmaz yolunda yürüyüp duran,
Işığın değil mi bürüyüp duran,
Canı yurttan yurda sürüyüp duran,
Kayıkçının salı benden uzakta…
Ben talibim Ali benden uzakta…

Binsem kayığına yerin var mıdır,
Bu dolu gemide erin var mıdır,
Bilemedim senden derin var mıdır,
Aşıkların ili benden uzakta…
Ben talibim Ali benden uzakta…

Niye aşık olam, sebebin göster,
Akıl ışık bilmez, hikmetin ister,
Bu nice terzidir, bu nice astar,
Yaradanın hali benden uzakta,
Ben talibim Ali benden uzakta.

Dersine oturdum sazın dinlerim,
Beriden seslenen sözün dinlerim,
Avazım çıktıkça seni ünlerim,
Beklediğim dolu benden uzakta
Ben talibim Ali benden uzakta…

Okudum alemi sırlı kelamla,
Ekledim ayatın telli kalemle,
Ali bu yol çıkmaz sade ilimle,
Gönüllerin yolu benden uzakta,
Ben talibim Ali benden uzakta…

Şiir: Ali Aksoy