Hakikat Rahına Ereyim Dersen Sözleri (Varoluş) – Tolga Sağ & Ali Dost & Hüseyin Karakuş

YouTube player

Noksani Baba’nın bu harika deyişini muhteşem bir üslubla okumuş Tolga Sağ, Ali Dost ve Hüseyin Karakuş…

Her iç karartıcı gündem içinde, bir nefes, bir ışık olsun..

HAKİKAT RAHINA EREYİM DERSEN SÖZLERİ

Hakikat rahına ereyim dersen
Günahların ele alda gel beri
Bir kamil eteğin tutayım dersen
Hars-ı nefsi tamah’ salda gel beri

Varıp bir kamilden öğren nefsini
Nefsini bildiysen bildin Rabb’ini
Varından geçiben yok et kendini
Şeriattan edep öğren gel beri

Tarikat kapısı ince bir yoldur
Girmek diler isen nefsini öldür
Zikr-i tespihle kalbine nur doldur
Aşk-ı ilahiden al da gel beri

Marifete girmek arz etse canın
Mansur meydanına al gel urganın
Sırat uğrusundan sakla imanın
Herkesin dilinden bil de gel beri

Hakikat ummandır dalabilirsen
Bir ulu şehirdir ehlin bulursan
İptida sadıka yoldaş olursan
Bir işini koyma dıldan gel beri

Sağdan bir musahip bul sırrın söyle
Yarını yar edip birliği boyla
Bir mürebbi bulup hem delil eyle
Sadık pirden ikrar al da gel beri

Mürşidi kamile özünü yetir
Dört kapı kırk makam yerine getir
Dört canı bir edip birlikte otur
Bahr-ı muhabbete dalda gel beri

Bahr-ı muhabbete dalan aşıkan
Muhabbetten kaçan olur perişan
Dergahı Ali’den istersen nişan
Yükün lal-ı gevher bul da gel beri

Yükünü Mısır’dan Bağdat’a ilet
Yemen ülkesinden müşteri gözet
Mülkün sahibiyle hesabın düzelt
Mihri şahtan damga çal da gel beri

Bir oda yap çar duvaran polad et
İrüzgar girmesin mamur abad et
Kapısı nur kilidi sırrı bünyad et
Beklemeye hesasın bul da gel beri

Metahın açıban müşteri gözle
Sadık sofuların izini izle
Uğru haramiden varını gizle
Cevahir sarrafı bul da gel beri

O mal kıymetlidir her can alamaz
Cana baha vermeyen malik olamaz
Kamile yetmeyen kemal bulamaz
Bir gerçekten himmet al da gel beri

Noksanî’yem intizarım bu raha
Bir gerçek yüzünden yitir dergaha
Niyazım budur gül yüzlü Şah’a
Lütf edip der mi ki sen de gel beri

Söz: Noksani