Hak’kın Ateşi – Ali Aksoy (Şenlik Yolu Şiir)

HAKKIN ATEŞİ

Yarattı alemi, ol dedi El Hakk
Cennet cehennemi böldüğü zaman
Korku saldı kula, ateşe bir bak,
Kötüyü koyarmış öldüğü zaman

Dinle derviş dinle, bu bir devrandır,
Yakacak dediğin Zat-ı Rahmandır,
Var git ateşine, korkma, dermandır,
Ateşi mübarek kıldığı zaman

Settar Allah, Rahman Allah,
Her dertlere derman Allah,
Hü diyelim döne döne
Hü Süphan Hü Dost Eyvallah


Söyleşir ateşten, dinlersen Sübhan,
Zat-ı Zül Celali hep baki kalan,
Canların dostudur, dostuna canan,
Ateşe serinlik geldiği zaman

Ayırmaz kulları sürer cahime,
Yeminini bozmaz güven Rahime,
Can emanet candır düşme vehime,
Hesap kitap O’na kaldığı zaman…

Settar Allah, Rahman Allah,
Her dertlere derman Allah,
Hü diyelim döne döne
Hü Süphan Hü Dost Eyvallah


Kazanlar kaynatmış düğün günüdür,
Cem etmiş alemi öğün günüdür,
Cana Rezzak olmak O’nun ünüdür,
Canları nimete saldığı zaman

Kitabın her yeri, her daim Haktır,
Kadir-i Mutlak’a çareler çoktur,
Rahmeti taşanın gazabı yoktur
Kader kıvamını bulduğu zaman

Settar Allah, Rahman Allah,
Her dertlere derman Allah,
Hü diyelim döne döne
Hü Süphan Hü Dost Eyvallah


Melekler arşını sarıp dururmuş,
Denmemiş övgüler arşa varırmış
Salihler aşkından yanıp kararmış,
Her can ikramını aldığı zaman…

Hak ile Hü deyi bir olsam ne var,
Aşkından pervane pir olsam ne var,
Derviş Ali anda nur olsam ne var
Cehennem nurunla dolduğu zaman

Settar Allah, Rahman Allah,
Her dertlere derman Allah,
Hü diyelim döne döne
Hü Süphan Hü Dost Eyvallah

Söz: Ali Aksoy
Müzik: Anonim (Henüz kayda alınmadı)