Kuranda iki denizin birleştiği yer neresidir ? (kehf suresi)

YouTube player

Kuran’da Kehf suresinde Musa ve Hızır olarak tefsir edilen “Bilgin Kul” iki denizin birleştiği yerde buluşur. Orası ölü balığın dirilerek denizde yol tuttuğu bir yerdir. Peki, “iki denizin birleştiği yer” neresidir ? Hızır ve Musa buluşması neden iki denizin birleştiği yerde gerçekleşmiştir ? İki deniz hangi denizlerdir ? İki denizin birleştiği yer, fiziksel bir yer midir, manevi bir anlam dünyasını mı ifade etmektedir ?