İncil’in Yazılışı ve Hristiyanlığın Doğuşu

YouTube player

İncil ne zaman ve nasıl yazıldı ? Dört incil ne demektir ? Hristiyanlık’ta teslis yani “baba, oğul, kutsal ruh” üçlemesi ne zaman başladı ?

Romalıların ilk Hristiyanlara karşı tutumları nasıldı ? Dört incilden başka inciller de var mı ? İncilin yazım sürecinde neler yaşandı ? Roma konsülü ne demektir ?