Olgay Söyler ile Osmanlı’da Kalenderi Dervişleri

YouTube player

Kalenderilik nedir ? Kalenderiler kimlerdir ? Kalenderiliğin önemli kurucuları ve önderleri kimlerdir ? Kalenderilik felsefe ve inanç yönüyle sünnilik (din) dışı mıdır ? İsmaililer, Aleviler, Babiler ile kalenderiler arasında ne gibi bağlar vardır ? Kalenderilerin Osmanlı devlet ve toplum yapısındaki etkileri nelerdir ? Kaygusuz Abdal Kalenderi dervişi midir ? Kalenderiliğin ne olduğu ve tarihi gelişimi hakkında Tarih Obası kanalından keyifli bir sohbet.