Kararı Veren Kim? Siz Mi, DNA Mı? (Fixed Action Patterns)

YouTube player

Özgür irade var mı? Aldığımız kararları belirleyen süreçler nelerdir ? Genler kararlarımız üzerinde etkili mi ? Genlerimiz8n esiri miyiz ? Diamond Tema bu videosunda, genlerin karar ve davranışlar üzerindeki etkisini tartışıyor..