Peygamber Enok (Hanok)’un Kutsal Kitabı

Peygamber Enok (Hanok)’un Kutsal Kitabı

YouTube player

Enok peygamber kimdir ? Enok peygamber nerede ? Enok peygamber göğe yükselmesi.

İdris peygamberle Enok peygamber aynı kişi mi ? Tevrat’ta Enok peygamber. Kuran’da Enok peygamber var mı ?

Enok peygamberin kitabı ne zaman bulundu ? Enok peygamberin kitabı nerede bulundu ?

Enok peyganberin kitabında anlatılan düşmüş melekler kimlerdir ?

YouTube player

HANOK KİTABI

Hanok kitabı, Kanonik kutsal metinlerden sayılmayan (Apokrif), ancak Kitabı Mukaddes’te (Eski ve Yeni Ahit/ Tevrat) yer yer bahsedilen kitap. Kitaptaki çeşitli atıflar dini çevreleri rahatsız etmiş ve kutsal kitaplar külliyatından çıkarılmıştır. İki farklı nüshası vardır. Biri bir Rus manastırında bulunmuş ve Slav dilinde muhafaza edilmiştir. Adı “Hanok Sırlar Kitabı”dır. İkinci kitap ise Hanok kitabıdır. Bu kitap 1772 yılında James Bruce tarafından bir Habeş manastırında bulunmuştur. Tanrının gökten kovduğu meleklerin yeryüzüne inmesinden ve Nephilim’i başlatmasından söz eder.

« Kendi bekamız için Lucifer’in çocuklarıyla (şeytan) dövüşmek zorunda kalacaksınız. Ve onlar katliamlar yapar, acımasızca hükmeder ve yok ederken, korkunç ıstıraplar çektirir. »
Hanok’un Jübileler Kitabı’nda şeytanlar, kadınlarla ilişkiye giren, cennetten kovulmuş melekler tarafından meydana getirilmiş canavarlar olarak tarif edilmişlerdir.

Başka bir efsaneye göre ise, Nefilim adı verilen ırk Şit’in oğullarıyla Kabil’in kızlarından dünyaya gelen kötü zihniyetli kişilerdir.

Hanok (Enok) kitabı niçin Hristiyanlar tarafından kabul edilmez?

YouTube player