Rüzgar Türbini hakkında bilgilendirici 10 ilginç video


Küresel ısınmanın etkilerini bizzat hissetmeye başladığımız şu günlerde yeşil enerji insanlığın en büyük ihtiyacı.

Yeşil enerji dediğimizde ise esasen karbon çıktısı vermeyen elektrik enerjisi üretim yöntemlerini kastediyoruz. Bir elektrik enerjisi üretim yöntemi, elektrik üretirken karbon kirliliğine yol açmasa bile, o üretim için gereken malzeme üretimi yahut atık prosedürü kirliliğe yol açıyorsa bu üretim biçimi de yesil enerji olarak kabul edilmiyor.

**


Sıfırdan Rüzgar Türbini Tarlası Kurulumu | Üstün Mühendislik

**


Yani yeşil enerji üretimi, imalattan başlayıp her türlü atık aşamasına değin mümkün mertebe doğaya en az zarar veren yöntemler hakkında kullanılan bir tabir.

Enerji Verimliliği

Yeşil enerji kapsamına alınabilecek yüzlerce metot sayılabilse de, metodun ürettiği enerjinin maliyeti ve iletim kolaylığı da yeşil enerji kavramı için önemli. Yani astarı yüzünden pahalıya gelen yöntemler yeşil enerji kavramı açısından bir değer ifade etmiyor.

**


ASELSAN Rüzgar Enerjisi Teknolojileri

**


İş enerji verimliliğine gelince, var olan bir kaç yöntemden birisi de rüzgar türbinleri vasıtası ile elektrik üretimi. (Antalya TV)

Rüzgâr Türbini Nedir ?

Rüzgârın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.

Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, kanatlar, rotor, dişli kutusu, generatör (alternatör), elektrik-elektronik elemanlardan oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir.

**


RÜZGAR TÜRBİNİNİN MUAZZAM KURULUMU

**


Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki generatöre aktarılır. Generatörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.

**


Rüzgar Türbinleri Nasıl Çalışır?

**


Rüzgâr türbinlerinin nasıl çalıştığını anlamak için iki önemli aerodinamik kuvvet iyi bilinmelidir. Bunlar sürükleme ve kaldırma kuvvetleridir.

**


Rüzgar Türbini Yapımı

**


Sürükleme kuvveti, cisim üzerinde akış yönünde meydana gelen bir kuvvettir. Örneğin düz bir plaka üzerinde meydana gelebilecek maksimum sürükleme kuvveti hava akışının cisim üzerine 90o dik geldiği durumda iken; minimum sürükleme kuvveti ise hava akışı cismin yüzeyine paralel iken meydana gelir.

**


Rüzgar türbini kanat taşıma

**


Kaldırma kuvveti ise, akış yönüne dik olarak meydana gelen bir kuvvettir. Uçakların yerden havalanmasına da bu kuvvet sebep olduğu için kaldırma kuvveti olarak adlandırılmıştır.

**


Rüzgar Türbinlerinde Neden 3 Kanat Bulunur ?

**


Sürükleme kuvvetine en iyi örnek olarak paraşüt verilebilir. Bu kuvvet sayesinde paraşütün hızı kesilmektedir. Sürükleme kuvvetinin etkilerini minimuma indirebilmek için yapılmış özel cisimlere akış hatlı (streamlined) cisimler denir. Bu cisimlere örnek olarak elips, balıklar, zeplin verilebilir.

**


Rüzgar Türbini Nasıl Yapılır KENDİN YAP

**


Düz bir plaka üzerine etkiyen kaldırma kuvveti, hava akışı plaka yüzeyine 0o açı ile geldiğinde görülür. Havanın akış yönüne göre meydana gelen küçük açılarda akış şiddetinin artmasıyla düşük basınçlı bölgeler meydana gelir. Bu bölgelere akış altı da denir.

**


Rüzgar Enerjisi Santrali nasıl kurulur?

**


Dolayısıyla, hava akış hızı ile basınç arasında bir ilişki meydana gelmiş olur. Yani hava akışı hızlandıkça basınç düşer, hava akışı yavaşladıkça basınç artar. Bu olaya Bernoulli etkisi denir. Kaldırma kuvveti de cismin üzerinde emme veya çekme meydana getirir.

**


RÜZGAR TÜRBİNİ YAPIMI KENDİ ELEKTRİĞİNİZİ KENDİNİZ ÜRETİN

**


Kullanımdaki rüzgâr türbinleri boyut ve tip olarak çok çeşitlilik gösterse de genelde dönme eksenine göre sınıflandırılır. Rüzgâr türbinleri dönme eksenine göre “Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri” (YERT) ve “Dikey Eksenli Rüzgâr Türbinleri” (DERT) olmak üzere iki sınıfa ayrılır. ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı, (Kısaca NREL) Rüzgar türbinlerinin 100 kW güce eşit veya daha küçük güçte olanlarını Küçük rüzgar türbini olarak sınıflandırır. (Kaynak: Vikipedi)

Rüzgar Türbini Fotoğrafları