Singularity Çağında Şeytan ve Vesvese – Ali Aksoy

Kuran’da İblis‘in, Şeytan‘ın insanlara fısıldadığı, vesvese verdiği ve hatta yandaşlarına vahyettiği anlatılır. Şeytan da, insanlara her yönden ama görünmez bir biçimde yaklaşacağını, vaadlerde bulunacağını, doğru yolun ortasında pusu kurup oturacağını ve nihayet “ihlasa erdirilmişler” hariç herkesi nankörlüğe sürükleyeceğini vaad ve taahhüt eder.

Dini inanışa göre; Şeytan ilk icraatını, Adem ve Havva’ya “sonsuz bir ömür” ve “bilgelik” vaad edip, onların cennetten kovulmalarını sağlayarak yerine getirmiştir.

Vesvese, his, vahiy, ilham gibi soyut kavramlar zihin ve inanç dünyamızı uzun zamandır şekillendiriyor.

Tüm çaba ve araştırmalara rağmen, “ruh” isimli “beden dışı” düalist arkadaşa henüz erişememiş olsak da, insan davranışının hatta insanın kökeni hakkında eskiye nazaran çok daha fazla miktarda kanıtlı argüman ve verilere sahibiz.

İnsanın en temel itkisinin DNA olduğunu, o daha bir tek hücreden ibaret olduğu günden ölümüne ve hatta ölümden hemen sonrasına kadar DNA’nın beyinde ve vücutta neredeyse her şeyi şekillendirdiğini, düzenleyip idare ettiğini, bazı şeyleri var, bazı şeyleri yok kıldığını biliyoruz.

Ve dahası, biyolojik insan makinasına ait bu en temel yazılım olan DNA’nın önceden ve sonradan da müdahale edilebilir olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz.

Yazı devam ediyor…