Gerçek Maymunlar Cehennemi: Gombe Şempanze Savaşı!

Gerçek Maymunlar Cehennemi: Gombe Şempanze Savaşı!

YouTube player

Ne idik ne olduk ? Aslında en büyük sorulardan birisi budur. Genetik yapımızın en yakın olduğu Şempanze dünyası bizim için çok ama çok önemli veriler ve hayati daha başka sorular barındırıyor.

Evvela, % 98,77 genetik benzerliğimiz bulunan Şempanze ve Bonomo topluluğu hakkında biraz temel bilgi vermek gerekir. Biz bu her iki türden Bonomo maymunları ile genetik olarak daha yakın akraba olarak görünuyoruz. Fakat Bonomo maymunları ile Şempanzeler arasında çok ama çok büyük farklılıklar var.

Bu iki grubu birbirinden ayıran en önemli unsur Şempanzelerin aynı bizler gibi ataerkil olmasına karşın Bonomo maymunlarının anaerkil olması. Bu çok ciddi bir fark.

Ataerkil Şempanzelerde insanın tüm vahşiliğini görebilirsiniz. Kağıt üzerinde bize genetik olarak daha yakın olan Bonomolarda ise durum çok farklı. Her sorun, her problem, her uyuşmazlık tarafların cinsel ilişki kurması ile derhal sonlandırılıyor. Halbu ki insan için cinsel ilişki bir barış sebebi olmaktan çok neredeyse en büyük kavga ve uyuşmazlık sebeplerinden birisi.

Şempanzelerde ise, durum tam olarak insan gibi. Alabildiğince şiddet, alabildiğince öfke, savaş, hırs, entrika… İnsana dair ve çatışma görünümlü ne ararsanız Şempanzelerde var.

Bilim insanlarına göre, Bonomolar ve Şempanzeler aynı ortak atadan geliyor. Bir sebeple atalarının yaşadığı coğrafyada araya giren bir nehir, nehrin iki tarafında kalan primatları farklılaştırmış. Yiyeceğin daha bol olduğu taraftakiler bu gün Bonomolar diye adlandırdığımız anaerkil grubu, yiyeceğin az olduğu ve dolayısıyla rekabetin şiddetli olduğu taraftakiler de Şempanze olarak isimlendirdiğimiz ataerkil grubu meydana getirmiş.

Yani bilim insanlarına göre, yiyeceğin bolluğu huzur ve anaerkil (dişi egemen) yaşam biçimini, yiyeceğin kıtlığı ise şiddeti ve ata erkil (erkek egemen) yaşam biçimini oluşturmuş.

Neyi neden yaptığımızı anlamak için evrim mekanizmaları eşi benzeri bulunmaz bir bilgi kütüphanesi…

Evrim ağacı bu videosunda, Şempanze topluluğunda bir bilim insanı tarafından tespit edilen şiddet davranışına değiniyor. İyi seyirler…