Sümer Kralı Gılgameş Destanı – Sesli Kitap

YouTube player

Gılgamış destanı nedir ? Sümerlerde Gılgamış destanı. Gılgameş destanının özellikleri…

Sümer Tanrılar Panteonu

Sümer yazıtlarında Sümer Tanrıları kimlerdir ? Sümer tabletlerine göre Gılgamış destanı.

Sümer tabletlerinde nuh tufanı var mı ? Nuh tufanının kökeni. Sümerlerde nuh tufanı.