Yahova ne demektir ? Yahweh ile Yahova ne anlama gelir ?

YouTube player

Yehova ile Yahweh arasında bir bağ var mı ? Yehova ve Yahweh / Yahveh aynı şey midir ? Yahudilerin milli Tanrısı olarak ilan ettikleri ve Tevrat metinlerinde de adeta bir “kabile Tanrısı” gibi konuşturulan Yahova hakkında bilgiler Serhat Ahmet Tan tarafından hazırlanan videoda sunuluyor.