Gizli öğreti ne demektir ? Spiritüalizm felsefesinin temelleri

YouTube player

Spirtüalizm diğer bir deyişle “ruhçuluk” öğretisinin insanlığın din ve kültür tarihini derinden etkilediğinde hiç kişku yok. Zaten din ve kültür bir şeyden derinden etkileniyorsa, insanlık tarihinin toyekün o şeyin etkisinde olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.

Her ne kadar video başlığında “gizli öğreti” kelimesi kullanılmış olsa da, aslında halk içinde, halk dilinde ruhçuluk kadim ve aşikar bir öğretidir. Özünde, dualizmi insana uygular ve onu ruh ve beden isimli iki farklı varlığa dönüştürür. Ölüm, ruhun bedenden ayrılmasıdır. İnsanı insan yapan ruhtur ve bu nedenle beden ruh için adeta bir mekan veya bir kıyafet, bir araç olmaktan başka bir şey değildir.

Diomond Tema, bu videosunda spiritüalizm hakkında bilgiler veriyor.