Yaşamın kısa hikayesi – Dünyada yaşam nasıl başladı ?

YouTube player

Her yanımız mikro ve makro ölcekli yaşamla kuşatılmış. Milyonlarca çesitlilikte yasam formu… Milyonlarca özellik ve milyarlarca özgün birey…

Bütün bunların hepsi evrimle meydana geldi. Ve hepsi evrimsel mekanizmalarla ağır ağır evrimleşmeye devam ediyor.

Bütün bu canlılar nasıl meydana geldi? Yaşamı başlatan o kadim olaylar zinciri nasıl oldu ? Hayatın kökeni nedir ? Evrim, bu gün gördüğümüz canlı çeşitliliğini açıklamaya yeter mi ?