Zülkarneyn kimdir ? Ye’cüc ve Me’cüc Kavmi Nerededir ? Kur’an Zülkarneyn ve Yecüc Mecüc ayetleri


Zülkarneyn Kimdir?Evrensel Misyon nedir?

Zülkarneyn peygamber midir ? Zülkarneyn hangi kavme gönderilmıştir ? Yecüc Mecüc uzaylı mı? Zülkarneyn zaman yolcusu mu ? Zülkarneyn ile ilgili ayetler. Ye’cüc ve Me’cüc ile ilgili Kuran ayetleri. Zülkarneyn İskender mi? Tevrat’ta Zülkarneyn ve Yecüc Mecüc nasıl anlatılır ? Zülkarneyn Türk mü ? Zülkarneyn Oğuz Kağan mı?

**ZÜLKARNEYN ALEYHİSSELAM İLE YECÜC VE MECÜC HADİSESİ

**ZÜLKARNEYN

Zülkarneyn (Arapça: ذو القرنين), İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’ın Kehf Suresi’nde geçen bir kişidir. Peygamber olup olmadığı tartışmalıdır. Kendisiyle ilgili anlatı Ye’cüc ve Me’cüc’ü de içerir ki bu bağlamda benzeri anlatılar Tanah’ta da bulunur. Ye’cüc ve Me’cüc’ü engellemek için bir set inşa ettiğinden söz edilir. Hangi çağda yaşadığı belirtilmemiştir.

**Zülkarneyn’in Başka Bir Boyuta Sürgün Ettiği Yecüc Mecüc ve Nibiru Bağlantısı, Kıyamet Alametleri

**ZÜLKARNEYN İSMİ NE ANLAMA GELİR

Zülkarneyn kelimesi Arapçadır. Zü, tanımlık (e)l ve karneyn kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Zü, sahip ve mâlik demektir. Karn ise boynuz, perçem, tepe, zaman, güneş anlamlarına gelir. Karneyn, karn’ın tesniyesi yani iki tanesi demektir. Buna göre Zülkarneyn kelimesi iki boynuz sahibi şeklinde tercüme edilir.

**Yecüc-Mecüc Nedir? Zülkarneyn’in Seddi Bugün Nerededir? – Mustafa Öztürk

**Zülkarneyn karakterini, kelime anlamının çift boynuz sahibi olması nedeniyle (çift boynuzlu miğfer takan) Büyük İskender’e veya Ebu’l Kelam Azad, Muhammed Hüseyin Tabatabaî ve Nasir Mekarim Şirâzî gibi tefsir âlimleri tarafından ve bâzı Hıristiyanlarca Büyük Kiros’a atfedilir.

**YECÜC VE MECÜC SEDDİ BULUNDUĞU YER İDDİASI

**Bunların yanı sıra hayat hikâyesinin Kur’an’da geçen bir karakter olan Zülkarneyn (iki boynuz sahibi) ile bağdaştırılması neticesinde zaman zaman bu adla da anılmaktadır.

**Zülkarneyn Aleyhisselâm | İbrahimSoydan Erden

**Türkiye Diyanet Vakfı’nca hazırlanan İslâm Ansiklopedisi’ndeki Zülkarneyn maddesi, ünlü tefsirci Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından kaleme alınmıştır. Zülkarneyn hakkında çok ayrıntı ve derinlemesine bilgi içeren araştırmalardan biridir.

**Sıradışı – 17 Ocak 2013 – Zülkarneyn

**Kur’an’da kimlik tanımı flu çizgilerle yapılmış efsanevî bir komutan veya kral olduğu anlaşılan Zülkarneyn’in demir işlemeyi bildiği göz önüne alındığında Demir Çağı’ndan sonra yaşadığı anlaşılır.

**HZ. ZULKARNEYN – KURAN DAKİ EN GİZEMLİ HÜKÜMDAR

**Sınırları doğu ve batıda olabilecek en geniş noktalara ulaşan bir devlet veya hükümranlığın başını temsil ediyor. Başarılarının büyüklüğü, kendisini Tanrı’nın desteklediği efsanesinin yerleşmesine yol açıyor.

**Deccal – Yecüc Mecüc – Prof. Dr. Mehmet Okuyan

**Başında savaşlarda kullandığı çift boynuzlu kaska atfen Zülkarneyn (çift boynuzlu) ifadesi kullanılıyor. Hikâyenin buraya kadarki kısmı Büyük İskender ile uyumlu gözüküyor ve Kur’an yorumcularının çoğu Zülkarneyn’in İskender olduğu sonucuna ulaşıyor. Ancak hikâyenin diğer parçaları başka coğrafyalardan derlenmiş unsurlardan oluşuyor.

**YECÜC – MECÜC’ü öldüren bakteri?

**İskender’in demir kitleleri ile inşâ ettiği Zülkarneyn Seddini inşa edenin kimliği, seddin harcı ve kimlere karşı (Ye’cüc ve Me’cüc) yapıldığı göz önüne alındığında yorumcuların aklını karıştırıyor ve Büyük İskender için sonu olmayan kimlik arayışlarına, hatta onun Muhammed’in kendisi olduğu iddialarına yol açıyor.

**HİTLER YECÜC MECÜC ÜN YERİNİ Mİ BULDU? ANTARKTİKA GİZEMLİ MAĞARA – BÜYÜK SIR

**Fanatik Türk milliyetçiler tarafından, Kur’an’ın Kehf Suresi’nin Orhun Yazıtları ile olan bazı benzerliklerine[kaynak belirtilmeli] dayanarak Zülkarneyn’in Bilge Kağan veya antik çağda yaşamış bir başka Türk komutan veya Oğuz Han olduğu da iddia edilir. Ancak bu iddia hiçbir zaman kabul görmemiş ve son zamanlarda popülerliğini yitirmiştir.

**Yecüc Mecüc Nasıl ve Nezaman Dünya’ya saldıracak?

**Dünya araştırmacıları ise, Zülkarneyn’in Büyük İskender veya II. Kiros olduğuna kanaat kılmıştır.

**Dünyamıza #Yecüc ve #Mecüc Gelecek Mi? / #CanerTaslaman

**Yorumlarında çağdaş unsurları kullanan bâzı modernist yorumcular ise onun gezegenler arası seyahat yapabilen bir zaman yolcusu olduğunu ileri sürebilmektedirler.

**Yer altında saklanan Yecüc ve Mecüc kavmi bulundu mu? (Korkunç gerçekler)

**Ye’cüc ve Me’cüc Kavmi

Yecüc ve Mecüc (Arapça: يَأْجُوج وَ مَأْجُوج ; İbranice: גּוֹג וּמָגוֹג Ye’cûc ve Me’cûc) denilen varlıklar (topluluk, insanlar ya da cüceler). İncil’de Yaratılış, Hezekiel, Vahiy kitaplarında ve Kur’an’da bahsedilir.

**Zülkarneyn Kimdir? – İhsan Şenocak

**Bu varlıklar, çeşitli mitolojilerde ve kültürlerde cüceler veya dev, şeytan, kavimler veya ülkeler olarak anılır.

**Hz Muhammed, Miraçta Yecüc Ve Mecüc’ü Gördü

**Yahudi-Hıristiyan kaynakları / Gog ve Magog

Magog, Ulusların Çizelgesinde Tekvin’de 10:02 bir halka veya ulusa adını veren atası olarak görünür:
Yafes oğulları: Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Meşeç ve Tiras.[1] Gog ise MÖ 5. yüzyılda Eski Ahit’in iki tarih kitabı 5: 3. 4.’de Reuben (İbranice: רְאוּבֵן‎, re’uwên; kökleşik: Rəʾuven; Tiberianca: Rəʾûḇēn patrik Jacob’un en büyük oğlu) bir torunu olarak listelenmiştir. “Gog” ve “Magog” birlikte, Hezekiel(Hizqil)’in Kitabında 38:2–3 görünür.

**Pelin Çift ile Gündem Ötesi 61. Bölüm – Kuran’da Geçen Gizemli Varlıklar

**38:2. Ey! İnsanoğlu, kendi yüzünü Gog’a karşı yönelt, Magog ülkesinden, prens Roş, Meşeç ve Tubal ve onun peygamberliğine karşı.[2] 3. Ve sen söyle ki; Yani Rab Tanrı dedi ki: Bakın, ben size karşıyım, Gog, Roş, Tubal ve Meşheç prensi.

**Yecüc Ve Mecüc Seddi’ne Ait Olduğu İddia Edilen Görüntüler (Türkiye’de İlk Defa)

**Tanah dışında Yahudi geleneği terimleri içinde, “Prens” Gog, Rashi, haham Radak (Davud Kimçi) ve diğerleri tarafından Magog ulus kralı olarak açıklanmış ve Magog, Nuh’un oğlu Yafes’in soyundandır.

**ZÜLKARNEYN SEDDİ DÜNYA DIŞINDA MI?

**Magog Nuh’un torunudur (Tekvin (Yaratılış) 10:02). İsrail’e uzak, kuzeye yerleşen, büyük olasılıkla Avrupa ve kuzey Asya’da Magog’un torunlarıdır (Hezekiel 38:2). Magogun genel olarak “kuzey barbarları”na değinmek için kullanıldığı görünür, büyük olasılıkla da Magogun bir kişi ile bağlantısı vardır. Magog halkı yetenekli savaşçılar olarak tanımlanmıştır (Hezekiel 38:15; 39:3-9).

Vahiy 20:7 Bin yıl tamamlanınca Şeytan atıldığı zindandan serbest bırakılacak. 8 “Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları” –Gog’la Magog’u (Yecüc’le Mecüc’ü)– saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur.

**Zaman yolculuğu-Yecüc Mecüc -Hz Hızır – Zülkarneyn – Coronavirüs(Ece Ergönenç – Serhat Ahmet Tan )

**9 “Yeryüzünün dört bir yanından gelerek” kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı, onları yakıp yok etti.

**SEDDİ AŞAMADILAR(yecüc-mecüc)

**Vahiy kitabındaki anlatıldığı şekliyle Yecüc ve Mecüc’ün anlam olarak belirli bir ulusu kastetmediği görülür. “Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları” ifadesi bunu açıklar.

**Dünyamız İstila Edilecek mi?

**Yecüc ve Mecüc ya da Gog ve Magog genel anlamda savaşan, saldırmak üzere “dünyanın her yerinden” bir araya gelmiş kalabalıkları kastetmektedir. Çünkü Vahiy kitabının anlatımına göre bu olayın bir ikincisi, bin yıllık süre dolduktan sonra olacaktır.

**Zülkarneyn ve Yecüc – Mecüc üzerine (Prof. Dr. Mustafa Öztürk)

**Kitabı Mukaddes’e göre o dönemde ayrı ayrı uluslar var olmayacaklarından bu terim asıl olarak, Tanrı’ya ait kişilere karşı toplanan kalabalıkları anlatmaktadır.

**”YECÜC MECÜC”DAR BİR ALANA HAPSOLDULAR!!

**Yine aynı şekilde Hezekiel kitabındaki anlatım da bununla paralellik gösterir. Hezekiel’de de saldırıyı gerçekleştirenler Magog’lu Gog’un orduları olacak. Bunlar da yine tek bir ulustan olan ordular olmayıp, Armageddon’da Tanrı’nın toplumuna saldırmaya çalışan “bütün uluslardır”.

**Deccal Nedir? Yecüc Mecüc Kim? Kur’an, Tevrat ve İncil’de Geçer mi? İhsan Eliaçık | Yaşayan Sorular

**Hezekiel kitabındaki ifadelerde Magog ülkesinden Gog denilse de toplanan kalabalıkların yine “birçok ulus”tan olacakları belirtilmektedir. Ayrıca gelecekte olacak olaylarda yer alacağı söylenen bu ulusların çoğu artık bu adlarla anılmamaktadırlar ya da artık yokturlar.

**YECÜC-MECÜC HAKKINDA HERŞEY! MURAT ZURNACI I SERHAT AHMET TAN – 12.02.2020

**Bu nedenle sözlerin bağlamı saldırganların Şeytan’ın kontrolündeki güçler olacağı ve saldırıya uğrayanların da Tanrı’nın toplumuna ait insanlar olacağı şeklindedir. Açıklanan dilde bir ölçüde mecaz bulunmaktadır.

**Zülkarneyn ve Dabbe

**Hezekiel 38:1 RAB bana şöyle seslendi: 2 “İnsanoğlu, yüzünü Magog ülkesinden Roş’un, Meşek’in, Tuval’ın önderi Gog’a çevir, ona karşı peygamberlik et. 3 De ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roş’un, Meşek’in, Tuval’ın önderi Gog, sana karşıyım.

**Zülkarneyn..

**4 Seni geldiğin yoldan geri çevirecek, çenelerine çengel takacağım. Seni ve bütün ordunu, atları, tam donanmış atlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıya sürükleyeceğim. 5 Onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli Persleri, Kûşluları, Pûtluları, 6 Gomer’in bütün ordusunu, uzak kuzeydeki Beyttogarma’nın bütün ordusunu ve yanındaki “birçok ulusu” da sürükleyeceğim.

**Yeni Hudeybiye Dönemi /3 : Zulkarneyn Yeni Yecuc-Mecuc

**7 “ ‘Hazır ol! Çevrende toplanmış büyük kalabalıkla birlikte hazırlan. Onları sen gözeteceksin. 8 Uzun zaman sonra savaşa çağrılacaksın. Gelecek yıllarda, halkı birçok ulustan uzun zamandır ıssız kalmış İsrail dağlarında toplanmış, savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeye saldıracaksın. Uluslar arasından çıkarılmış olan bu halk, şimdi güvenlik içinde yaşıyor. 9 Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibi geleceksiniz; ülkeyi kaplayan bulut gibi olacaksınız.

**Risale-i Nur’da Ye’cüc ve Me’cüc nasıl anlatılıyor?

**İslam Dininde Yecüc ve Mecüc

Yecüc ve Mecüc kavimlerinden, Kur’anın Kehf Suresi’nde ve bazı hadislerde bahsedilmektedir. Sahih-i Buhari’de geçen bir hadise göre, Yecüc ve Mecüc “Âdemoğulları”dır, yani insandırlar, belirli bir halkın kovulmuş oldukları yıkık bir şehre o halk geri döndükleri zaman Yecüc ve Mecüc salıverileceklerdir. Bazı bilginler bu şehrin Kudüs olduğunu öne sürdüler.

**Ye’cüc Me’cüc İstilasi

**Yecüc ve Mecüc kavimlerinin isimleri Kur’an’ın Kehf Suresi ve Enbiya Suresi’nde geçmektedir.

**Yecüc ve Mecüc’ün Çocukları! BEKLENEN IRK GELDİ (Onlar Geldiğinde İnsan Evinden Çıkamayacak)

**Kuran’da Ye’cüc ve Me’cüc

Kehf Suresi 93.-99. ayetlerde seddin yapımı şöyle anlatılır:

93 – Nihayet iki dağ arasına ulaştığında, onların önünde, hemen hemen hiç söz anlamayan bir millet buldu.

94 – “Ey Zülkarneyn!” dediler, “Ye’cüc ve Me’cüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz, ne dersin?”

**Kur’an Ayetlerinde UZAYLILAR ve ZÜLKARNEYN! | İhsan Eliaçık | Yaşayan Sorular

**95 – O da şöyle cevap verdi: “Rabbimin bana verdiği imkânlar, sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana beden gücüyle yardımcı olun da sizinle onlar arasında sağlam bir sed yapayım.”

96 – “Demir kütleleri getirin bana!” Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince: “Körükleyin!” dedi. Tam onu bir ateş haline getirince, “Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim.” dedi.

**Mistik Dünya – Yecüc ve Mecüc’ün ortaya çıkması

**97 – Artık o Ye’cüc ve Me’cüc’ün, ne seddi aşmaya, ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi.

98 – Zülkarneyn: “Bu, Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur, dedi. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince, bunu yerle bir eder. Rabbimin vâdi mutlaka gerçekleşir.”

99 – O gün, yani kıyamet günü onlar deniz dalgaları gibi birbirine çarparak çalkalanırlar. Sûr’a da üfürülür, insanların hepsini bir araya toplarız.

Enbiya Suresi 96.-97. ayetlerde seddin yıkılması şöyle anlatılır:

96- Nihayet Ye’cuc ve Me’cuc’ün sedleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başlarlar.

**Yecüc Mecüc’ün Türklerle İlgisi Var mı?

**97- Ve doğru vaat vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman, kâfirlerin gözleri birden donakalır, “Eyvah, bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içinde idik, daha doğrusu kendimize zulmettik!” diyecekler.

**Zülkarneyn Zaman Yolcusu Mu? | Gizli Gerçekler

**Hadislerde Ye’cüc ve Me’cüc Nasıl Anlatılır ?

İslam Peygamberinin bazı hadislerinde Yecüc ve Mecüc, kıyamet alametlerinden birisi olarak geçer. Bu kavmin çıkışı Mehdi’nin çıkışından ve İsa Mesih’in sahte mesih Deccal’i öldürmesinden sonra gerçekleşecektir. Yecüc ve Mecüc, Allah’ın kendilerine musallat edeceği bir tür ile helak edileceklerdir.

**Dünden Yarına Hazine ve Zülkarneyn Kur’ân Ufku 62.Bölüm

**Yecüc Mecüc öylesine kalabalık bir topluluktur ki ırmakların ve göllerin suyunu içerek tüketebilirler. Hepsi birden tek bir insanın ölümü gibi ölecekler, öldüklerinde leşlerinin kaplamadığı bir karış yer bulunamayacak.

**Öteki Gündem – 2 Haziran 2017 (Kur’an’da Geçen Sırlı İfadeler ve Kişiler)

**Bunlara ne dağ dayanır ve ne de demir. Onların ikinci sınıfı da kulaklarının birini serer, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatar. Fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler.

**Hamza Yardımcıoğlu – Olgun Aydoğu | 1. Bölüm – Zülkarneyn Zaman Yolcusu Mu ?

**Onlardan birisi öldüğünde de onu yerler, Onların bir ucu Şam’da, bir ucu Horasan’da olacaktır. Doğu nehirlerinin tümünü ve Taberiye Gölü’nü de içeceklerdir.

**Yecüc Mecüc Uzaylı Mı ? / Yecüc Mecüc Kimdir? / Kuran’a Göre Yecüc Mecüc Gerçeği!

**Diğer İslâmî kaynaklarda Ye’cüc ve Me’cüc

İbn Hordadbeh, dokuzuncu Abbasi halifesi el-Vâsık zamanında (842-847) halifenin elçisi ve çevirmen Sallam’ın Orta Asya üzerinden Yecüc ve Mecüc seddine kadar yolculuğuna bir eserinde değinmiştir.

**Yecüc Mecüc Zaman Mağarasında – Cafer İskenderoğlu

**El-Vâsık rüyasında seddin yıkıldığını görür ve Sallam’a gidip Yecüc ve Mecüc kavimlerinin durumunu araştırmasını ister, Sallam gidip Sedd’i yerinde görür ve istilacı kavmin seddin diğer tarafında olduğunu halifeye bildirir. Her iki kaynakta kastedilen Yecüc Mecüc Seddi, Çin Seddi’dir.

**Güneşin Doğduğu Yer(zülkarneyn)

**Kâşgarlı Mahmud tarafından Bağdat’ta 1072 – 1074 yılları arasında yazılan Divânu Lügati’t-Türk’te bulunan bir haritanın en doğusunda yarım daire görünümlü kalın bir kırmızı şeritle ayrılmış “Ye’cûc ve Me’cûc ülkesi” (Ar. Arz-ı Ye’cüc ve Me’cüc) ve hemen yanına “Sedd-i Zü’l-Karneyn” yazılmıştır.

**Yecüc ve Mecüc kimdir, Türkler olabilir mi? | Tuncer Namlı

**Müslüman gezgin İbn Battuta, Çin’e gitti ve Zeytun (Çince: 泉州, Quánzhōu) kentinde Müslüman tüccarlardan oluşan büyük bir topluluk ile karşılaştı.

**Yecüc-Mecüc, Hadeb

**Seyahatnâmesinde, Zeytun ile Yecüc ve Mecüc Seddi arasında altmış günlük yolculuk olduğunu belirtir.

**Zülkarneyn Birinci Seyahat (1)

**Zülkarneyn Birinci Seyahat (2)

**Zülkarneyn 3. Seyahat, Zülkarneyn Seddi

**İbn Battuta seyahat günlüğü notlarında, Zü’l-Karneyn Seddi (veya Yecüc ve Mecüc Seddi) ile Çin Seddi’ni kastetmektedir.

**Edip Yüksel (T) Ateistlere – Zulkarneynin güneşi

**Ali Şîr Nevaî, Hamse eserindeki Sedd-i İskenderî bölümünde Zülkarneyn’i, İskender’e atfeder.

**Yecüc ve Mecüc

**Yecüc ve Mecüc Kıssasının Kaynağı Nedir ?

Kur’anda Zülkarneyn ile bağlantılı anlatılan Yecüc Mecüc’ün kimliği de Zülkarneyn gibi belirgin değildir. Semai kaynaklar ve bunların yorumlarında anlatım gizlidir. Yecüc ve Mecüc anlatıları Tevrat nüshalarında milletlerin soylarıyla ilgili olarak verilen efsanelere daha sonraki devirlerde, Moğollar, Tunguzlar,İskitler, Çinliler, Kırgızlar gibi ırkları korkutan ırklarla ilgili söylentiler eklenerek bu anlatımlarda tasvir edilmişlerdir.

Yüzyıl bilginlerinden Emil Abegg ve Jean Przyluski Gog ve Magog efsanesinin Koka and Vikoka isimli Hindu figürleri ile benzerliklerine işaret etmişlerdir. ve Fransız metefizikçi René Guénon daha ileri giderek hikâyede bahsedilen büyük duvarı Hindu anlayışındaki Dünyayı (loka) dışarıdaki karanlıktan (aloka) ayıran “dairesel duvar” (Lokâloka) ile ilişkilendirmiştir. (Vikipedi)

**Zülkarneyn kıssasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi; Zülkarneyn’in tüm yolculuklarını bir “sebep” e dayanarak yapıyor olmasıdır. Bu sebep kelimesinin kullanılma biçimi, temelde iki olasılığı çağrıştırmaktadır. Bu ya bir ilimdir ve bu ilim gereğince seyahat etmektedir. Yahut bi bir teknoloji, güç, yetenek ve imkan meselesidir ve ancak bu güç ve imkanla yolculuk yapılabilmektedir.

Yine Zülkarneyn’in, ziyaret ettiği kavimden, Yecüc Mecüc kavmine karşı bedeni kuvvete dayalı bir yardım istemesi ve bu kavmin demir kütleler getiriyor olması, o kavmin iri kıyım üyelerden meydana geldiğini göstermektedir. Ayrıca bu kavim demirin bol ve kolay bulunabildiği bir yerde yaşıyor olmalıdır.

**YECÜC VE MECÜC İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR