Antimadde nedir ? Nerede bulunur ?


Anti madde nedir ? Anti madde nerede bulunur ? Anti maddenin keşfi nasıl olmuştur ? Anti madde gözlemlenebilir mi ? Anti maddenin etkileri nelerdir ? Anti madde her şeyi yok edebilir mi ? Cern’de anti madde mi aranıyor ? Bebar bilimden çarpıcı bir video…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.