Makine Öğrenmesi Nedir? – Makineler Nasıl Öğrenir?


Yapay zekaya giden yolda en büyük adımlardan biri makine öğrenmesi kavramı.

Çok büyük sayıda veri yani “Big Data” içerisinde mevcut olabilecrk ilişkiler ağını ortaya çıkarmaya çalışır. Ney neyi, ne zaman, hangi koşullarda, nasıl etkiliyor, nasıl değiştiriyor, ne kadar değiştiriyor sorularına cevap arar.

Bu bilgi, yapay zeka ve karmaşık sistemlerin kavranması, karmaşık görünen veri yığınlarına bir anlam kazandırılması, gerçekte ne olup bittiğinin anlaşılması için çok büyük bir önem arz etmektedir.

Makine öğrenmesi, temelde matematik ve istatistik veriye dayandığı için, kendi dünyası içinde kesin değerler taşır. Bu değerlerin gerçek dünyaya uyumluluğu ancak daha çok veri ve veri üzerinde daha çok proses sürdürülmesi ile arttırılabilir. Yani makine öğrenmesi, insan yorumu taşımaz ve bir veri kümesinden istatistik sonuçlar çıkarır.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.