Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Nedir ?

YouTube player

İnsanın en temel ihtiyaçları nelerdir ? Tarih boyunca insanlığın temel ihtiyaçlarında bir değişiklik oldu mu ? Gelecekte insanlığın temel ihtiyaçlar hiyerarşisinde bir değişiklik olabilir mi ?

Maslow kimdir ? Maslow’un sosyal bilimlere katkısı nedir ?

MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ NEDİR ?

Maslow teorisi veya Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.

**


Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi (Psikoloji / Davranış)

YouTube player

**


Maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha ‘üst ihtiyaçlar’ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini söz konusu etmektedir.

**


Maslow İhtiyaç Hiyerarşisi

YouTube player

**


Maslow’un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir. Birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez.

**


İnsan Ne İçin Yaşar? – Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

YouTube player

**


Maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir.

Fizyolojik gereksinimler (nefes alma, besin, yemek, su, cinsellik, uyku, sağlıklı metabolizma, boşaltım)
Güvenlik gereksinimi (beden, iş, kaynak, ahlak, aile, sağlık ve mülkiyet güvenliği)
Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel mahremiyet)
Saygınlık gereksinimi (özsaygı, özgüven, başarı, başkalarına saygı duymak, başkaları tarafından saygı duyulmak)
Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdemli, yaratıcı, içten, problem çözücü, önyargısız ve hakikatleri kabul eder olmak)

**


Can KÖNİ – Maslow ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi (Rehberlik ve Özel Eğitim)

YouTube player

**


Maslow’a göre birey için o an baskın olan gereksinimler hangi kategoriye ait gereksinimler ise, diğer deyişle günlük etkinlikleri ağırlıklı olarak hangi gereksinimleri doyurmaya yöneliyorsa, kişilik gelişmişlik düzeyi de onun istencinden ya da seçiminden bağımsız olarak bu gereksinim kategorisine karşılık gelen düzeyde bulunacaktır.

**


Rehberliğe Giriş (Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

YouTube player

**


Belirli bir kategorideki gereksinimler tam olarak karşılanmadan kişi bir üst düzeydeki kategorinin gereksinimlerini algılamaz, böyle gereksinimleri yoktur. Örnek olarak günlük olarak karnını doyurabilen fakat güvenlik içinde bulunmayan, kendini sürekli olarak olası bir tehdit altında algılayan bir insanın, dünya görüşünü geliştirmek için kitap okumak gibi bir gereksinimi yoktur.

**


Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

YouTube player

**


Belirli bir gereksinim kategorisindeki gereksinimlerin karşılanması durumunda kişi, bir üst kategorideki gereksinimleri karşılamaya yönelecektir. Bu durum kişilik gelişme düzeyini de bir üst düzeye sürükleyecektir.

**


Ayşegül ALDEMİR – Güdülenme (YKS Psikoloji)

YouTube player

**


Maslow’a göre psikologların yapması gereken,bireyin kendini gerçekleştirme(self-actualization ‘kendini gerçekleştirme’) aşamasına gelmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmasına yardım etmektir.

**


Abraham Maslow – Tarihe Damga Vuran 10 Sözü

YouTube player

**


Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi: Hayatta Kalmak İçin Nelere İhtiyaç Duyarız?

YouTube player

**