Rosenhan deneyi nedir ? Akıl ve delilik üzerine


Akıllı kim, deli kim ? Kim kime göre akıllı, kim kime göre deli ? Göreceliliğin sinir bozan yönü…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.