Gaib Erenleri – Ali Aksoy

YouTube player

Gaib Erenleri – Ali Aksoy

GAİB ERENLERİ

Gaib erenleri yola çıkmışlar,
Kervancısı Ali katarımız var,
Muhammed Mustafa destur alıptır,
Evvel Ahir Baki Settarımız var

Beni de katara katın erenler,
Bu canı meydanda satın erenler,
Dost nenni vird ile yatın erenler,
Her dağın başında yatırımız var

Saklı beşiklerde devri daimiz,
Nurlu eşiklerde aşk-ı kaimiz,
Ezel ebed aşka cümle saimiz,
Dervişiz alemde hatırımız var

Gaib erenleri semah eyledi,
Kara geceleri sabah eyledi,
Her ne eylediyse Allah eyledi,
Dirilip imdada yeterimiz var

Aşk ile pervane dönsün alemler,
Aşkın kitabını yazmaz kalemler,
Seyr-i hududunu bilmez ademler,
Kurt kuşun içinde öterimiz var

Derviş Ali okur harfsiz kitaptan,
Hudutsuz Rahmetten, yüce Çalap’tan,
Gaiban mest olur Nur-u Tevvab’dan,
Çerağ olup cemde tüterimiz var

Söz: Ali Aksoy
Müzik: Anonim