Hü – Ali Aksoy

YouTube player

Hü – Ali Aksoy

Erenler destur alıp,
Hü dediler meydana,
Allah Allah İllallah
Hü Muhammed Mustafa

Tarikatın rehberi,
Bekledi peygamberi
Hü Allah’ın askeri,
Hü Ali el Mürteza

Canlarınız canımız,
Kanlarınız kanımız,
Yolunuz erkanımız,
Hü şehid el Kerbela

Emanet-i Muhammed
Nur-u irfan-ül Ahmet,
Hü şerefli Ehli Beyt
Hü Ali evladına

Aşk okuyan dillerin,
İkrar alan ellerin,
Hü Urum Abdalların
Hü demi devranına

Kim ki düşerse dara,
Hü Bozatlı Hızır’a
Hü diyelim Hünkar’a
Hü imam ül evliya

Hubyar Sultan nefesi,
Aşıklar pervanesi,
Hü yolun nişanesi
Hü ceddi ervahına

Hü gönül miracına,
Al yeşilli tacına,
Hü tahta kılıcına,
Hü pirim Abdal Musa

Baba Mansur mihmanı,
Sarı Saltık ihvanı,
Hü yolun arslanları,
Hü yolun irfanına

Derviş Ali şakısın,
Cümle cana sakisin,
Kurtlar kuşlar okusun,
Hü Cibril Kuran’ına

Söz : Ali Aksoy
Müzik: Anonim