Om Mani Padme Hum – The best of Buddha Music – Relax Now

Canınız sıkkın, kaygılı veya hüzünlü iseniz, bu sıkıntınızı herhangi biriyle paylaşmak, kimseyle konuşmak da istemiyorsanız, normalde dinlediğiniz müzikler bile o an için sizin ilginizi çekmiyor, halinize tercüman olamıyorsa, sakinleşmek, dinginleşmek, düşünmek ve rahatlamak istiyorsanız bir kenara çekilip aşağıdaki müzikleri dinlemenizi özellikle önerebiliriz.

Bize çok farklı bir kültürden geliyor da olsa, bazen hepimizin aynı mayadan geldiğimizi ve din, dil, ırk ne olursa olsun ortak yönlerimizin aslında daha fazla olduğunu unutabiliyoruz.

İşi ehline bırakmak lazım demişler. İşte, Budist felsefe bu meditasyon işinin uzmanı. Yüzyıllardır bu konuya odaklanmışlar ve belirli bir yere gelmişler.

Yardım almak, yardım istemek ve paylaşmak kötü bir şey değildir. Belki bu müzikleri dinledikten sonra siz de içinizdeki sıkıntıyı bir dostunuzla paylaşmak ve ruhsal yükünüzü hafifletmek isteyebilirsiniz.Om Mani Padme Hum Original – Mantra for Healing and Meditation


Tibetli müzik, Tedavi edici müzik, Rahatlama için müzik, Stres Atmak için Rahatlatıcı Müzik.♫.♫【BGM背景音樂】心經–Buddhist song 心经 The Heart Sutra【靈修用 Devotional 灵修】Poderoso Mantra Destructor de Obstaculos (Una Vida Plena)


OM MANI PADME HUM Mantrasının Anlamı

OM MANI PADME HUM mantrası çok önemlidir, ancak mantra ile birlikte altı heceden oluşan anlamını zihinde canlandırarak tekrarlamak büyük önem taşır.

İlk hece OM üç harfin birleşimidir; A,U,M. Bu hem saf olmayan : beden(body), ifade (speech), ve zihin (mind)’i aynı zamanda da saf olan Buda bedeni, ifadesi ve zihini’ni temsil eder.

Saf olmayan; beden, ifade ve zihin saf olan; beden, ifade ve zihin’e dönüştürülebilirmi yoksa bunlar tümüyle ayrımıdır? Geçmişteki tüm Buda’lar bizim gibi yaşayan varlıklardı ve yolda aydınlanıp özgürleştiler.

Budizm başlangıçtan beri tüm iyi karakterleri barındıran, hatasız, saf bir varlığı öne sürmez. Saf beden, ifade ve zihin’in geliştirilmesi, basamak basamak saf olmayanın bırakılması ve dönüştürülmesi ile olur.

Peki bu nasıl oluyor? Yol, mantra da OM’u takip eden 4 hecede gizlidir. MANI mücevher anlamına gelir, metodun faktörlerini sembolise eder; Özverili bir yaklaşımla aydınlanmayı amaçlamak, sevgi ve şevkat.

Fakirliği ortadan kaldırabilecek değerli bir mücevher gibi, aydınlanmayı amaçlayan özverili zihinde; fakirliği, zorlukları, yenidendoğum çarkını(cyclic existence) ve yanlızlığı ortadan kaldırabilir. Duyarlı varlıkların fiziksel isteklerini yerine getirebilecek değerli bir mücevher gibi aydınlanmayı amaçlayan özverili zihin de duyarlıvarlıkların dileklerini yerine getirebilir.

Sonraki iki hece PADME lotus çiçeği anlamına gelir, bilgeliği sembolize eder. Bilgelik(farkındalık), çamurda yetişen fakat çamurun hatalarıyla lekelenmeyen bir Lotus gibidir. Süreksizliği kavrayan bilgelik vardır, nesnelerin bağıntılı varoluşunu , birbirinden bağımsız bir varoluşun olmadığını, ikiliğin, zıtlığın boşluğunu kavrayan bilgelik vardır. Birçok çeşitli bilgeliğin içerisinde ana bilgelik boşluğun kavranmasıdır(realising of emptiness).

Saflık, metod(yol) ve bilgeliğin ayrılmaz birliği ile elde edilebilir, bu da son hece olan HUM ile sembolize edilir, bölünemezlik, tam birlik. Sutra sistemine göre metod ve bilgeliğin bölünmezliği, metodun bilgeliği, bilgeliğin metodu etkilemesiyle işaret edilir.

Mantrada yada Vajrayana yolunda bu, metod ve bilgeliğin ayrılamaz bir tam formda olduğu bir bilince işaret eder. Akshobhya’nın(bir Buda zihni) kök hecesi terimleriyle : Hareketsiz(the immovable), dalgalanmayan(the unfluctuating), ve hiçbirşey tarafından rahatsız edilemeyendir.

Böylece altı heceli mantra, OM MA-NI PAD-ME HUM ; Saf olmayan beden, ifade ve zihninizi, yolda uygulama ile saf olan Buda bedeni, ifadesi ve zihnine dönüştürebilirsiniz anlamına gelir. Budalığı dışarda aramayın, Budalığa ulaşmak için gerekli olanlar içinizdedir denir.

Maitreya’nın “büyük aracın yüce uzay-zaman sürekliliği(Uttaratantra)”nde dediği gibi ; tüm varlıkların kendi iç uzay-zaman sürekliliğinde doğal olarak Buda Doğası bulunur. İçimizde varolan saf olanın tohumu, Budalığa dönüştürülüp geliştirilebilirdir.

The Tibetan pronunciation of the mantra is: Om Mani Payme Hung.

Rough translations:
Hail to the Jewel in the Lotus.
Hail to Him who is the Jewel in the Lotus.
Om, the Jewel in the Lotus, Hum. [Page 52]
In the Lotus, the world, exists the Jewel which is the Buddha’s Doctrine.
*In the profundity of man’s mind introspective meditation discovers the reality, deliverance, Nirvâna, Truth.
In the heart of phenomena the occultist discovers the supreme salvation.

Om Mani Padme Hum” is the short mantra of Chenrezig. [Also known as Avalokiteshvara in India, as Kuan-yin in China, and as Kannon in Japan.]

Whenever we are compassionate, or feel altruistic love for anyone, for an animal or any part of the natural world, we experience a taste of our own Chenrezig nature. Buddhists believe that we all share the same innate mind-nature of unconditional compassion and wisdom.

“Om Mani Padme Hum” is said that all the teachings of the Buddha are contained in this mantra.

The six syllables of this mantra close the doorways to rebirth in the lower realms of cyclic existence. The six syllables also contain the essence of the six perfections of generosity, ethical discipline, tolerance or patience, joyous effort, concentration and wise discrimination.

The Benefits of Chanting OM MANI PADME HUM
by Lama Zopa Rinpoche
“It is also mentioned in the tantras that by reciting this mantra you achieve the four qualities of being born in the Amitabha Buddha pure land and other pure lands; at the time of death, seeing Buddha and lights appearing in the sky; the devas making you offerings; and never being reborn in the hell, hungry ghost or animals realms. You will be reborn in the pure land of Buddha or as a happy transmigratory being.

When one who recites ten malas a day…. Such a person becomes meaningful to behold; being seen and touched becomes a means of liberating other sentient beings. This means that even the person’s breath touching the bodies of other sentient beings purifies their negative karma. Anybody who drinks the water in which such a person has swum gets purified.

We are unbelievably fortunate to have met the Dharma and to have the opportunity to do recitation and meditation on the Compassion Buddha. It is an easy way of purifying whatever negative karma we have collected, in not only this life but in many previous lives as well.

Because we have met the Buddhadharma, and especially this methodthe practice of Compassion Buddha and recitation of his mantrait is easy to purify negative karma and collect extensive merit and thus to achieve enlightenment. We are unbelievably fortunate.
Therefore, there is nothing more foolish than not taking advantage of this great opportunity.

Normally, we get continuously distracted and waste our lives. Not only that, but all the actions done with ego and with the three poisonous minds of anger, attachment and ignorance create negative karma, the cause of suffering. In all existence, there is nothing more foolish than using this perfect human body to create only suffering.

The mantra OM MANI PADME HUNG
-OM represents the body of all Buddhas;
-MANI means ‘jewel’;
-PADME, means “lotus”;
-HUNG represents the mind of all Buddhas;

MANI refers to the jewel that Chenrezig holds in his two central hands and PADME to the lotus he holds in his second left hand. Saying MANI PADME names Chenrezig through his attributes: “the one who holds the jewel and the lotus.” “Chenrezig” or “Jewel Lotus” are two names for the same deity.

When we recite this mantra we are in fact continually repeating the name of Chenrezig. In itself this exercise may look strange. …this mantra is invested by the grace and power of the mind of Chenrezig who himself gathers the grace and compassion of all the Buddhas and bodhisattvas. … the mantra is endowed with the capacity to purify our mind from the veils that obscure it. The mantra opens the mind to love and compassion and leads it toward awakening.