Özgür irade var mıdır – 3 : Gen, çevre ve deneyim baskısı (Ali Aksoy)

Önceki yazıda, işin uzmanlarının tartışmalarına değinmiştik. Şimdi ise, mızrabı bir hayli alt perdelere, avama indirip, geçmişten bu güne, büyük kalabalıkların uğultusunu ve pes seslerini dinleyeceğiz.

Atasözlerini daima bir vahiy, bir ayet gibi görmüş, en önemli bir yol gösterici olarak tanımlamışımdır. Çünkü, bir insanın ömrüne ve deneyimle öğrenebilme kapasitesine sığmayacak nice durumlara dair yaşanmışlıklar, şahitlikler ata sözleri ile adeta bir gen gibi, bir nasihat, bir öğüt olarak gelecek kuşaklara aktarılır. Değil bir ömür, binlerce yılın, milyonlarca ömür ve aklın ortak çıktısıdır onlar. Bu günkü modern paradigmalarımıza aykırı gibi görünenler de dahil olmak üzere, hepsinin akıl, mantık ve hayatın çoğu zaman acı olan gerçekleri ile izah edilebilir olduğuna kaniyimdir.

Atalarımız, gen bilimine dair Mendel kanunlarını biliyor olmasalar da, “huy” adını verdikleri bir olgu sayesinde, çok isabetli gözlem ve çıkarımlarda bulunmuşlardır.

İşte bazı örnekler;

Yazı devam ediyor…