Tanrı Dağda Hac – Ali Aksoy

YouTube player

TANRI DAĞDA HAC

Şu Uygur’da Tanrı dağa bir hac başlattık,
Mermi mermi, jarjör jarjör şeytan taşlattık….

Şu Uygur’da kırkar kırkar timler kurulmuş,
Cephe cephe mevzi mevzi cenge durulmuş…

Şu Uygur’da yurt yolunda candan geçilmiş,
Bozkurt başlı tuğ önünde antlar içilmiş…

Şu Uygur’un isyanları yaman olurmuş,
Biri çıksa ardın sıra binler gelirmiş…

Şu Uygur’un kamplarına bende gireydim,
Kürşad atam töresince canlar vereydim…

Yaylım ile kuşatmalar yarıp geçenler,
Hay kurbanım ! Uçmaklara varıp gidenler…

Tuz basılmış yaraları gülşen eyledik,
Haki renkli yelekleri cevşen eyledik…

Gerillar adım adım sınırlar boyu,
Görsün dünya neyler imiş, oğuzlar soyu…

Sonsuza dek sönmeyecek ateşlerimiz,
Tanrı dağda savaştıkça kardeşlerimiz…

Kimimiz var, hücrelerde eylem beklerler,
Kimimiz var, baskınlara baskın eklerler…

Kimimiz var, Uygur halkı öğütler gelir,
Ansız kopan isyanları örgütler gelir…

Kimimiz var, Çin’e sızar, Çin’den görünür,
Uygur halkı yok etmeye candan görünür…

Kimimiz var, plan kurar, yollar gösterir,
Allah bize neler yazmış, yıllar gösterir…

Şu Uygur’da Tanrı dağa bir hac başlattık
Mermi mermi, jarjör jarjör şeytan taşlattık…

Söz – Müzik : Ali Aksoy