Ali Aksoy – Tellal Semahı Sözleri

YouTube player
TELLAL SEMAHI

Hayırlar şerlere olunca galip,
Allah bir diyene meydan getirdik,
Muhammed Ali’ye olalım talip,
Evliya elinden erkan getirdik

Tefsir-i Azam’dır, fikir yeridir,
Din-i Kayyum ol’dur, zikir yeridir,
Cümle can mülkünde fakir yeridir,
Ya Hızır diyene Rahman getirdik

Dede niyaz edip cemi başlattı,
Bunca pir, ehlullah yolu yürüttü
Cümle can bir beden Hak zuhur etti,
Arş ü Kürsü ile Mizan getirdik

Kim ki hata edip düşse bir hale,
Cemde Hakk, Resul’e eder havale,
Canlar Hakk’a nisbet, dede Resul’e,
Biz cümle dertlere derman getirdik

Süründü bir civan alnı kınalı,
El erde, yüz yerde, gencecik çağı,
Rehberi boynuna bend etmiş bağı,
Hak Allah yoluna kurban getirdik

Kurbanı mesheder Yedullah'(ü) Resul,
Deyiver sırrını yükünden kurtul,
Canlar rıza verip ederse kabul,
Yola ikrar ile iman getirdik

Zakirler eline alınca sazı,
Cibril Emin inmiş okur duvazı,
Aşk ile dönelim çarkı pervazı,
Kevser-i Ahmed’e kervan getirdik

Hü Cem birliğine, Allah konuşur,
Canlar birbirine hikmet danışır,
Derviş Ali ezel ebed tanışır,
Cümle gönüllerden Kur’an getirdik

Söz: Ali Aksoy
Müzik: Anonim