ALEVİLİK AYRI BİR DİN MİDİR?

YouTube player

ALEVİLİK AYRI BİR DİN MİDİR? “Alevi inancı İslam’dan önce vardı, İslam içinde devam ediyor” İhsan Eliaçık

İhsan Eliaçık, bu videoda esasen “Alevilik İslam’dan ayrı bir din midir” şeklinde sorulması gereken bir soruya yanıt veriyor. Buradaki temel kargaşa kanımca bir tanım problemi üzerinden yürütülüyor. Alevilik ile islamı kıyaslamadan önce islamın tanımlanması gerekir.

Eğer tarihte ve bu gün pratik olarak uygulanan sünniliğe, “islam budur, gerisi palavradır” derseniz, Aleviliğin bu islam tanımı ile pek örtüşmediği ortada. Zira Alevilik ciddi anlamda sünnilikten başka bir şeydir.

Yok eğer İslam’ı, sünnilerin ve diger mezheplerin sahiplenip kendi tekellerine almaya çalıştıkları ortak bir değer olarak görürseniz yani islamı onu temsil ettiğini iddia eden gruplardan herhangi birine hasretmezseniz Aleviler islamın içinde mi, dışında mı diye sormak tam olarak vicdansızlıktır.

“Size müslümanca selam verildiğinde, dünyanın geçici menfaatini arayarak, “Sen müslüman değilsin ki” demeyin ve selamı en güzel bir biçimde karşılayın” diyen bir kitabın inanırları, “Ben müslümanım” diyene ne diyebilir ?

Semavi dinlerin temel dogmalarını sorgulatan evrim, uzay bilimleri ve sair hususların yanına, işid ve sair siyasal islam yaklaşımları ve fevkalade kötü pratikleri eklenince, insanların bir çoğu başta islam olmak üzere değil sadece semavi dinler, bütün dinlerle “gönül” bağlarını koparmaya başladılar.

İşte bu kopuş girdabına kapılan bazı canlar, kopup gittikleri şeyin içerisinde Alevilik de olmasın diye, Aleviliği islam dışında tanımlamaya ve kendilerini ve inançlarını bu fevkalade kötü pratiklerden mümkün mertebe uzaklaştırmaya çalıştılar.

Bu çabadaki iyi niyetleri, temel itkileri, saikleri, hal ve ahvali tamamen görmezden gelip, hadiseyi tamamen din düşmanlığına indirgemek ve bu meselenin muhataplarının tümünü bu şekilde suçlamak da alevilik adına yapılacak fevkalade kötü bir pratik olacaktır.

Gönüllerine Tanrı’yı sığdırabildiklerine inananların, o gönüle kendi yol arkadaşlarını da sığdırabilmeleri ve Aleviliğin yegane silahının sevgi olduğunu hiç ama hiç unutmamaları temennisiyle… (Ali Aksoy)

Konu ile ilgili bir şiirim:

Alevilik

“Alevilik ayrı dindir” dediler,
Ayrı din olsaydı yine giderdim,
Zuhruf seksenbire benzer bu sözüm,
Rızalık alınan dine giderdim

En kadim inancın izinden gelen,
Hikmet erbabının sözünden gelen
Cümle ermişlerin dizinden gelen
Din-i Kayyım denen yöne giderdim

Ozanlar dilinde hikmeti buldum,
Ayin-i Ceminde rahmeti buldum,
Buldum bu dünyada cenneti buldum,
Ölmeden öldüren sona giderdim

Derviş Ali “Hü” de, Canan adına,
Can baş feda olsun Al’ evladına,
Hak Muhammed Ali yol evladına,
Cana secde eder O’na giderdim.

Diğer şiirlerime “Erenler deminde şenlik yolu” isimli şiir kitabımdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Kitabı okumak için burayı tıklayın.