Ali Aksoy – Yıldız İnen Tanrı Dağ Şarkı Sözleri

YouTube player

YILDIZ İNEN TANRI DAĞ

Yıldız inen Tanrı Dağ’da kamlar buluşur,
Şimşek çakan kayalarda kurtlar uluşur.

Bilge kamlar Tanrı Dağ’da ateşler yakar,
Uluşurken bütün kurtlar Tengri’ye bakar

Kızıl gözlü börteçine yurdu dolaşır,
Kurttan emen bebelere Türklük bulaşır.

×××

Gök yıldızlı Tanrı Dağın ışığı bitmez,
Tanrı Dağda Türk milleti yok olup gitmez,

Gök Tengri’nin buyrukları kama ulaşır,
Kut inende Yıldız uçar göğü dolaşır

Ateş gözlü börteçine Türk’e yanaşır
Kağanımın kılıncıdan gözler kamaşır,

Yıldız inen Tanrı Dağda kurtlar uluşur,
Dünya Tengri vergisidir, Türkler bölüşür.

Gayrı böyle yenilmeye düşman alışır,
Dünya Tengri vergisidir Türkler bölüşür.