Anadolu Aleviliği ve Kızılbaşlık Tarihi

YouTube player

Aleviliğin kokeni nedir ? Türkiye dışında yaşayan alevilerle Türkiye alevileri arasındaki farklar nelerdir ? Aleviliğin tarihi nedir ? Alevilik islam öncesinde de varmıydı ? Aleviler luvilerden mi geliyor ? Luvi ne demektir ? Işık insanları ne demek? Işık insanları kimlerdir ? Alevilerle, Tevrattaki levililer kimdir ? Alevilerle levililer arasında bir bağ var mı ? Alevilik bir din midir ? Alevilik bir tarikat mıdır? Alevilikle şiilik aynı şeymidir ? Alevilikle caferilik aynı şey midir ? Alevilik bir mezhep midir ? Aleviler namaz kılar mı ? Alevilerin kutsal kitabı Kuran mıdır ? Alevilikle hurufilik, ismaililik, babailik, melamilik, kalenderilik arasında bağ var mıdır? Alevilikte ibadetler nedir ? Kızılbaş ne demektir ? Kızılbaş ismi dereden gelmektedir ? Alevilikte 12 imam inancı nedir ? Alevi kelimesinin kokeni nereden gelmektedir ? Osmanlı devletinde alevilerin konumu nedir ? Anadolunun Türkleşmesinde alevilerin katkısı olmuş mudur ?