Babil Kulesi Nedir, Kim Yaptırmış, Kim Tarafından Yıkılmıştır ?

MUSA – FİRAVUN – HAMAN KISSASI MEZOPOTAMYADA YAŞANMIŞ OLABİLİR Mİ ?

Babil kulesi zamanımızın en enteresan ve gizemli konularından biridir. Özellikle Yahudi asıllı Azeri yazar Zekeria Shitzin’in Sümer, Babil, Akat yazıtlarını Tevrat’la mukayeseli yorumlamasıyla ileri sürdüğü Antik Astronotlar teorisi ve bu bağlamda iddia ettiği Anunnaki olgusu, Babil kulesinin gizemine daha büyük gizem katmıştır.

Aşağıda okuyacağınız gibi Vikipedi yazarlarının da pek haklı olarak dile getirdiği üzere Kuran’da Musa, Firavun ve Haman üçlemesi etrafında ele alınan “kule yapımı” meselesinin, Mısır mimarisi ile izahı mümkün değildir. Hiç bir piramit ateşte pişirilmiş tuğlalardan imal edilmemiştir. Bahsi geçen kıssada “göklerin yollarına erişmek ve Musa’nın Tanrısına kavuşmak” amacıyla yapılması istenen kule, yapılış amacı yönüyle de Babil kulesi ile bire bir uyuşmaktadır.

Ayrıca, Kuran’da “mısır” kelimesinin şehir anlamında kullanıldığı, Mısır kayıtlarında hic bir şekilde Musa kıssasında bahsedilen olaylar hakkında kanıt bulunmadığı bir arada değerlendirildiğinde, Musa kıssasının Mısır’da değil de, Mezopotamya’da cereyan etmiş olma olasılığı ciddiyetle ele alınması gereken bir düşüncedir.

Keza, Kuran’da Musa kıssasının Mısır’da geçtiğini kesin olarak belirten herhangi bir ayet bulunmamaktadır. Şehir anlamına gelen “mısır” kelimesi ve bir yonetici sıfatı olarak kullanılan “firavun” kelimesi dışında, Mısır’a gönderme yapılabilecek hiç bir kanıt yoktur.

Mezopotamya bölgesinde gelecekte yapılacak kazılar, belki bu bölge kralları, yoneticileri hakkında da Firavun’a benzer ünvanların kullanıldığını gösterebilir. Kıssada Firavun’un Haman’dan yapmasını istediği kule, tüm yönleriyle Mezopotamya kültür ve mimarisine aittir.

Yukarıdaki silindir mühürde, tahtta oturan kişinin elindeki ip ve sopaya, üst kısımda saklanan kişiye, bu saklanan kişinin ipi hareket ettirerek güneş diskini ve masayı hareket ettirdiğine, masanın hemen önünde duran kişinin de masanın ayağını tutarak adeta bu hileyi açığa çıkardığına dikkat edin. Ben geniş bir yorumla, bu mezopotamya anlatısını dikkatinize sunuyorum.

Eğer yukarıda sayılan olasılıkla, Zekeria Shitzin’in Anunnaki anlatısı birlikte değerlendirilirse, Firavun’un Marduk olması ve yine Anunnaki anlatısına göre, Marduk’un aynı zamanda Mısır’da Ra olarak bilinmesi, Kuran’ın da bu sebeple Firavun kelimesini kullanması birbiri ile uyumlu bir olasılıktır. (Ali Aksoy, Antalya TV)

Zekeria Shitzin’in Anunnaki anlatısı hakkında Ali Aksoy tarafından yapılan konuşma için bkz: Zekeriya Sitchin’in Sümerler ve Anunnakiler teorisinin eleştirisi

Babil Kulesinin Büyük Sırrı! Hamza Yardımcıoğlu & Serhat Ahmet Tan

YouTube player

BABİL KULESİ HAKKINDA BİLGİ (Vikipedi)

Fotoğraf & Video galerisi devam ediyor…