Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Nahçıvan Hakkında Detaylı Bilgi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Ermenistan’ın işgali altındaki Karabağ hakkında başgösteren savaş sebebiyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti de sık sık gündeme geliyor.

**


Nahçıvan – Ay Yıldızın İzinde – TRT Avaz

YouTube player

**


En son MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, “Nahçıvan tümüyle Azerbaycan’a katılmalıdır” önerisi ile tekrar gündeme gelen Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Türk halkının şimdiye kadar pek farketmediği özelliklere sahip.

**


KARABAĞ’DAN SONRA NAHÇIVAN VAR! TÜRK DEVLETLERİ BİRLEŞİYOR! AZERBAYCAN | Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu

YouTube player

**


Nahçıvan neresidir ? Nahçıvan nereye bağlı ? Nahçıvan bayrağı ve haritası nasıldır ? Nahçıvan’ın ekonomik durumu nedir ?

**


Azerbaycan’ın Coğrafya Gerçekleri

YouTube player

**


Nahçıvan Devlet Başkanı kimdir ? Nahçıvan Ermenistan sınırında çatışma var mı ? Türkiye Nahçıvan ilişkileri ne durumda ?

**


Motosikletle Nahçıvan Gezisi

YouTube player

**


NAHÇIVAN ÖZERK CUMHURİYETİ HAKKINDA BİLGİ

Nahçıvan veya resmî adıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (Azerice: Naxçıvan Muxtar Respublikası), Azerbaycan’a bağlı özerk bir cumhuriyet.

**


Atatürk’ün Nahçıvan Üzerindeki Etkisi – Nahçıvan Tarihiyle İlgili Kısa Bir Bilgi

YouTube player

**


NAHÇIVAN COĞRAFYASI

Nahçıvan’ın, kuzeyi ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı da İran topraklarıyla çevrilmiş olup, kuzeybatısında yer alan Türkiye ile kısa bir sınırı vardır.

**


Nahçıvan’ın 13 Enteresan Hali

YouTube player

**


Bu sınır bölgesi Türkiye tarafından Dilucu olarak adlandırılmakta olup, Türkiye ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayan yol Dilucu’nda Aras Nehri üzerine inşa edilen Hasret Köprüsü’nden geçmektedir.

**


Nahcivan Gezimiz

YouTube player

**


Azerbaycan’ın yaklaşık %6,3’ünü oluşturan Nahçıvan, 5.502,73 km² yüzölçümüne sahiptir. Arazi yapısı dağlık bir nitelik gösteren Nahçıvan’da ovaların toplam araziye oranı % 20, ormanların oranı ise % 2 civarındadır. Ovaların büyük bir bölümü tarıma elverişlidir. Ülkenin zengin maden suyu, soda ve tuz kaynakları bulunmaktadır.

**


Atatürk kendi parasıyla İran’ dan neden toprak satın aldı? – Nahçivan nasıl kuruldu?

YouTube player

**


Azerbaycan’a bağlı olmakla birlikte, bu ülkeyle fiziki bağlantısı olmayan Nahçıvan, Türk devletleri arasında Türkiye ile kara sınırı bulunan tek toprak parçasıdır. Türkiye ile Nahçıvan arasında 17 km’lik bir sınır bulunmaktadır.

**


Iğdır Nahçıvan sınırı

YouTube player

**


Nahçıvan şehir merkezi ile Türkiye’nin Iğdır şehri arasındaki uzaklık 160 km olup, iki şehir karayolu ile birbirlerine bağlanmıştır. İki ülke arasındaki ulaşım ve ticari ilişkiler Dilucu Sınır Kapısı’ndan gerçekleştirilmektedir.

**


Nahçivan’ı beraber keşfedelim ( Azerbaycan Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Gezisi )

YouTube player

**


İran ile Culfa ve Urumiye kentlerine yönelik iki ayrı sınır kapısı bulunmaktadır. Sovyet döneminden kalan, Nahçıvan’ı Ermenistan üzerinden Azerbaycan’a bağlayan karayolu ise, 1990’ların başlarından bu yana kullanılamamaktadır.

**


Naxçıvan Tanıtım

YouTube player

**


NAHÇIVAN’DA TARIM

Nahçıvan bağımsız olduğu 1991 ile 2000 yılları arası, Sovyet sisteminden serbest pazar ekonomisine geçişin sıkıntılarını yaşamıştır. Sovyet zamanından kalma kolhoz ve sovhozlar 2000 yılında vatandaşlara dağıtılmıştır. Sulama sistemi yenilenmiş, şahıs mülküne geçen arazilerde verim artmıştır.

**


Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Hakkında Kısa Bilgiler

YouTube player

**


Tarım arazileri 1991 ile 2014 arasında 25,079 hektardan, 60,829 hektara çıkmış, artış 2,4 kat olmuştur. Tahıl ekimine önem verilmiş, tahıl ekili araziler bu dönemde %55’ten, %63’e çıkmıştır. Üretim 30 bin tondan, 103 bin tona, verim 2,09’dan, 2,88 ton/ha yükselmiştir. Eskiden ekilen pamuk, tütün yerine ayçiçeği ve şeker pancarı ekimine başlanmıştır. Sebze ekili alanlar 10 kat, patatesin alanı 25 kat artmıştır. Baklagil verimleri yüksektir.

**


Nahçıvan Banu Avar Sınırlar Arasında

YouTube player

**


Ermenistan ambargosunda yakacak yapılması ve bakımsızlıktan meyve bahçeleri %29 küçülmüş fakat 1990’da 1,73 ton/ha’lık verim, 2014’te 10,17 ton/hektara yükselmiştir.

**


Azerbaycan’ın Yavru Vatanı Nahcivan’a Gittik ( Buz Dağına Gittik )

YouTube player

**


NAHÇIVAN NÜFFUS YAPISI

1 Ocak 2018 resmî verilerine göre Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin toplam nüfusu 452,800 kişidir. Nahçıvan, tarihî Nahçıvan Hanlığı gibi kendisine başkentlik yapan Nahçıvan şehrinin adı ile anılmaktadır. 1 Ocak 2013 resmî verilerine göre Şehir 93.000 kişi nüfusa sahiptir.

**


Nahçıvan’da Bir Gün Geçirmek!

YouTube player

**


1 Ocak 2008 resmi verilerine göre Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin nüfusu 414.900 kişidir. Etnik yapı ise 01.08.2011 resmi verilerine göre 405.900 Azerbaycan Türkü, 2.280 Kürt, 517 Rus, 140 Ukraynalı, 91 Tatar, 147 Ermeni, 11 Lezgi, (%0,021) ise diğer halkların temsilcileri.

**


Türk Ordusu Naxcivan Sokaklarinda gövde gösderisi

YouTube player

**


Nahçıvan’ın statüsü, 12 Kasım 1995 tarihinde halk oylaması ile kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın 9. bölümünde düzenlenmiştir. Buna göre; Nahçıvan içişlerinde özerk, savunma ve dış politikasında ise Azerbaycan’a bağlı bir statüye sahiptir.

**


Özerk Yapıdaki 10 Türk Devleti

YouTube player

**


Yasama organı 45 üyeli Ali Meclis’ten, yürütme organı ise Bakanlar Kurulu’ndan oluşan Nahçıvan’da yargı görevi bağımsız mahkemelerde bulunmaktadır.

**


Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tanıtım Videosu

YouTube player

**


Nahçıvan, Türkiye’nin de taraf olduğu 1921 Moskova ve Kars Antlaşmaları uyarınca özerk statüsü devam etmek kaydıyla Azerbaycan’a bırakılmıştır. Bu çerçevede Türkiye de Nahçıvan’ın statüsünün devamında dolaylı olarak bir güvence unsuru haline gelmiş ve Nahçıvan’ın toprak bütünlüğünü kabul etmiştir.

**


Nahçıvan – 2. Bölüm – Ay Yıldızın İzinde – TRT Avaz

YouTube player

**


Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Nahçıvan şehri ile buna bağlı 7 ilçeden oluşmaktadır.

**


Turistlerin bilmediği yerler – Nahcivan

YouTube player

**


Nüfusunun % 28’i şehir merkezlerinde yaşayan Nahçıvan’da 228 ilk ve orta öğretim okulu, 5 meslek lisesi ve 2 üniversite bulunmaktadır.

Üniversitelerden biri Nahçıvan Devlet Üniversitesi (NDÜ) diğeri Nahçıvan Özel Üniversitesi’dir. NDÜ’nün Mimarlık, Rus Dili ve Edebiyatı ile Müzik bölümleri ÖSYM üniversite tercih kılavuzunda yer almaktadır ve Türkiye’den yaklaşık 250 öğrenci eğitim görmektedir.

**


Mümine Hatun Türbesi Nahçıvan

YouTube player

**


Üniversitede bazı bölümler için yüksek lisans ve doktora eğitim programları mevcuttur. Bölgede ayrıca, okul öncesi eğitim için resmî kreşler mevcuttur. 1999 yılı itibarıyla toplam öğrenci sayısı 80.000 olarak tespit edilmiştir.

Kaynak: Vikipedi

**

NAHÇIVAN FOTOĞRAFLARI