Bir Nesil – Ali Aksoy (Şiir)

BİR NESİL

Bir nesil geliyor diyar – ı Türk’te,
Ahir zaman üzre gelir gibiler,
Yüzlerde tarihin gururu, izi,
Güzel yarınlara güler gibiler…

Yaşları on sekiz, on dokuz, yirmi,
Kalemler silahtır, sözleri mermi,
Kapkara gecede nur mu, kamer mi?
Gece namazları kılar gibiler…

Kimliğin, benliğin eridiği gün,
Ufku karanlığın bürüdüğü gün,
Vatan toprağının kuruduğu gün,
Yaz yağmur misali çiler gibiler…

Onların adabı, huyu ne güzel,
Kurultayı, barı, toyu ne güzel,
“Başbuğ” denilecek beyi ne güzel,
Ha oldu, olacak, olur gibiler…

Şiir: Ali Aksoy