Maide ne demektir ? Zahir ve batın anlamlarıyla “Sofra”

Maide, Kur’an-ı Kerim’de bir sure adıdır. Maide; “sofra” demektir. Kuran-ı Kerim’in 5. Suresinin adı “Maide” dir. Sure, bu ismini 112-114. ayetlerinde geçen “maide” kelimesinden alır.

Bu ayetler şu şekildedir:

Diyanet Meali

5.112 – Hani havariler de, “Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?” demişlerdi. İsa da, “Eğer mü’minler iseniz, Allah’a karşı gelmekten sakının” demişti.

5.113 – Onlar, “İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona, (gözü ile) görmüş şahitlerden olalım” demişlerdi.

5.114 – Meryem oğlu İsa, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın” dedi.

5.115 – Allah da, “Ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkâr ederse, artık ben ona kâinatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim” demişti.

Suredeki zahir anlatıya göre, İsa peygamberin havarileri yani beyaz elbiseli inanırları, İsa peygamberden, Allah’ın gökten bir sofra indirmesi için dua etmesini isterler. İsa bundan pek hoşnut kalmamış olacak ki, “… eğer inanır iseniz, Allah’a karşı gelmekten sakının..” cevabını verir. Fakat havariler yukarıda yazılı gerekçelerle ısrar edince, İsa peygamber bu isteği kabul eder ve duada bulunur. Allah da bu istek üzerine o sofrayı indirir.

Yazı devam ediyor…

1 2 3

Erenler Deminde Şenlik Yolu Şiir Kitabı

Ali Aksoy Kimdir ?

Ali Aksoy Patreon SayfasıDeğerli dostlar, Daha hızlı bir şekilde eser üretebilmek için, bir Patreon sayfası açtım. Destek almadan ol(a)mayacak bu iş... Bestelerim, şiirlerim, yazılarım, nerede neyi yapıyorum, hangi eser üzerinde çalışıyorum, yazdıklarımın arka planı, hikayesi, Grup Orhun'da yapıp ettiklerimiz, konser kayıtları, sahne arkası, stüdyo içi, bireysel çalıp söylemeler, sorular ve cevaplar ve sair bundan sonrasına dair her ne var ise paylaşımlarımın çoğunu burada yapacağım. Beklerim efendim... (Ali Aksoy)

https://www.patreon.com/aliaksoy