Continued from:

Eğer bu saydıklarınızdan herhangi bir şey, sizin hayatta kalmanız ile ilgili ise derhal onu terkedin. Tanrı’lık taslamayı bırakın. Eğer yaşınız genç ise içinde bulunduğunuz duygu durumunun evrimin esasen başka amaçlar için belirlediği çok önemli ve hayati bir başka ilkenin uygulanmasından başka bir şey olmadığını hatırlayın.

Hazırlığını, planını, tedbirini olana göre tertip eden hayatta kalır, olması gerekene dayanan yok olur.

Denemesi bedava değil… Acı maliyetleri var.

Olması gerekeni savunmayı ancak o senin için hayati bir sonuç doğurmayacak ise sürdür.

Peki, iyi insanlar ve güzel görüşler, inançlar ne için var ? Onlar da olması gerektiği için var.

Yani ana formül şudur:

Olan = Olması gereken

Var olan yaygın bir dururm hakkında olanın dışında bir fikrin varsa bil ki o, “olmaması gereken” bir şeydir. Eğer bir gençlik heyecanı veya entellektüel bir aykırılık için, olana muhalif bir olması gerekeni savunacaksan, bunu ancak hayati veya çok büyük bir risk barındırmıyorsa yap.

Unutma, “Olan, olması gerekendir.” Eğer, Tanrı adına konuşan birileri sana olması gereken bir şey öğütlerse, onlara önce Tanrı’nın buna uyması gerektiğini söyle.

Ali Aksoy – 14.08.2021