Ölüler kitabı sadece Mısır’da yok, işte Tibet Ölüler Kitabı ve Ölümden Sonra Yaşam İnancı

Ölüm daima insanlar için en büyük fobi ve kaygı kaynağı olmuştur. Aslında, dinleri ayakta tutan en mühim ana unsur, bu en büyük kaygıya dair söylemleridir. Bir insanın ölümden sonra ne olduğunu hiç merak etmemesi neredeyse imkansız bir şey.

Ölümden sonra hayat var mı, insan ölünce ne olur konularını merak eden herkes bilimsel verilerden ziyade dini, mistik anlatılara yönelir. Çünkü bilim bu konuda “dinlerin anlattığı” gibi renkli, dolu, esrarengiz içerikler anlatmıyor. Bilim, doğruluğu her zaman kanıtlanabilir olgularla ilgilendiği için insanların ölüme dair meraklarına yanıt bulamıyor.

İnançlar ise, kanıtsız ve kanıtlanamaz verileri sunmak hususunda herhangi bir kaygı gütmeksizin, ölüm ötesine dair bir çok iddia ileri sürüyor. İçeriği her ne olursa olsun insanlar da bunu merak ediyor ve bu bilgilerle birlikte sunulan diğer dini bilgilere ilgi duyuyor.

Ölüm ve ölüm ötesine dair her türlü “iddia”nın dinler tarihinde ve dinlerin toplumda bir yer tutup kurumsallaşmasında büyük bir payının bulunduğu muhakkak.

Ölümden sonra bir yaşam olduğuna dair bilinen en eski anlatı Mısır Ölüler kitabında bulunuyor. Bunun öncesinde yaşamış Sümer uygarlığı gibi uygarlıklarda, ölümden sonra yaşama dair çok net bilgiler yok. Mısır medeniyetinden sonra ise, özellikle Zerdüştlerde Avesta‘da ortaya çıkıyor. Bildiğimiz kadarıyla daha sonra da Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam inançlarında daha da derinlemesine işlenerek ilerliyor.

Zekeriya Sitchin‘e göre, Mısır medeniyeti, bölge olarak Anunnaki Tanrılarından Enki’nin oğlu Marduk’a bırakılmıştır. Dolayısıyla, Sitchin’e göre ölümden sonra diriliş fikri ilk olarak Marduk’la ortaya çıkmış oluyor. Marduk, farklı kültürlerde farklı isimlerle inanılan bir Tanrı. Zerdüştlüğün temelinde yer alan “Ahura Mazda” nın da Marduk olduğuna inanılıyor.

Bu durumda, Mısır ve Zerdüşt inanç geleneğinde ölümden sonra yaşam inanışının eş yer alması bir tesadüf olmasa gerektir.

Bu videoda ise, Tibet inanışında yer alan “Ölüler Kitabı” anlatılıyor ve Tibet inanışında ölüm ve ötesine dair bilgiler sunuluyor.