Kuran’da “Gamam” kelimesi ne anlama gelir ? – Kuran’daki sıra dışı “bulut” kavramı – Ali Aksoy

Sözlüklere ve mevcut çevirilere bakarsanız “Gamam” “Gamame” “Ğamam” kelimeleri “bulut” anlamına gelir. Kuran’da içinde bulut kelimesi geçen pek çok ayet bulunmaktadır ve bu ayetlerin “gamam” kelimesi hariç hepsinde bulut kelimesi açıkça “yağmur yağdıran” bildiğimiz buluta işaret etmektedir.

Örneğin;

Rum suresi 48. ayet: “(O) Allah ki rüzgarları gönderip bulutu kaldırır, onu gökte dilediği gibi (dilediği yöne veya yere) yayar ve parça parça kılar. Nihayet onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Derken onu (bu yağmuru, hasretle bekleyen) kullarından dilediğine verince (onlar) hemen seviniverirler.”

Burada bildiğimiz yağmur yağdıran buluttan bahsedildiği aşikardır. Bu ayette olduğu gibi, bildiğimiz bulutu andıran diğer ayetlerde de, bulut için “sehab” “sehâben” kelimeleri kullanılır.

Fakat, yine bulut olarak çevirilen 4 ayette durum değişmekte ve başka bir kelime kullanılmaktadır.

Bunlardan iki tanesi, İsrailoğullarına kudret helvası ve bıldırcın indirilirken üzerlerinde tutulan “bulut” tur.

1) Bakara suresi, 57. ayet:” Bulutla (el gamâme) sizi gölgelendirdik, size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin iyisinden-güzelinden yeyin (dedik). Onlar Bize değil ancak kendi nefislerine zulmettiler.”

2) Araf suresi, 160. ayet: “Biz onları (İsrailoğullarını) ayrı ayrı oymaklar halinde oniki topluluk olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa’ya “Asan’la taşa vur” diye vahyettik. Ondan oniki pınar fışkırdı ve her topluluk su içeceği yeri öğrenmiş oldu. Üzerlerine bulutla (el gamame) gölge çektik ve onlara kudret helvası ile bıldırcın indirdik. (Sonra da şöyle dedik) “Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yeyin.” Ama onlar (emirlerimizi dinlememekle) Bize değil ancak kendi nefislerine zulmediyorlardı.”

Bu iki ayette de, yağmur yağdırma vasfına sahip bulutlardan ziyade, İsrailoğulları için yukarıdan kudret helvası ve bıldırcın indirme işlevini üstlenen bir bulut daha doğrusu “el gamame” denen bir “şey” bulunmaktadır.

Yazı devam ediyor…